illustrasjonsbilde

illustrasjonsbilde

Vinterdrift 2021, 18.-19. november

Lokale politivedtekter i et vinterdriftsperspektiv

Det kan i lokal politivedtekt, som er en kommunal forskrift, gis bestemmelser om forhold som omfattes av politiloven § 14. Det er opp til den enkelte kommune, i samarbeid med politiet, å avgjøre hvilke bestemmelser som ønskes inntatt i egen kommune.

Lokale politivedtekter i et vinterdriftsperspektiv

De lokale Politivedtektene regulerer en rekke ting. I Tromsø vil vi fokusere på vinterdriftsperspektivet og mulighetsrommet kommunene bør benytte seg av der.
Eksempel på lokal politivedtekt: 

"Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet."
 
På konferansen i Tromsø får vi besøk av både fagsjef i Tromsø Parkering Tore Bentzen som vil fortelle om hvordan dette er løst i Tromsø, samt besøk av representant fra Troms Politidistrikt som vil fortelle om kommunenes mulighetsrom ved bruk av lokale politivedtekter samt hvordan Politiet arbeider og prioriterer dette.
VINTERDRIFT 2021

Early-bird og gruppetilbud

Dette er bare ett av flere spenennde tema. I tillegg blir det mulighet for å treffe utstillere og andre vegfolk fra hele landet. Endelig kan vi møtes igjen. Bli med på Vinterdriftskonferanse du også, vi kjører Early-bird tilbud og gode grupperabatter frem til og med 17. oktober.  

Sjekk ut programmet her og ta kontakt med rådgiver Andreas Birkeland dersom du har spørsmål om deltakelse.