LOVSPEIL ny plan- og bygningslov

NKF byggesak og NKF plansak har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartemenet laget et lovspeil til ny plan- og bygningslov.

 Last ned dokumentene her:

Hele plan- og bygningsloven

Plandelen

Bygningsdelen