Illustrasjonsbilde: pexels.com

Illustrasjonsbilde: pexels.com

NKF veg og park

Miljøkrav koster

Under Vinterdrift i Alta kommer Statens vegvesen for å snakke om sin nye klimahandlingsplan som skal gjelde for nye kontrakter på SVVs ulike områder. Klimaplanen har nylig vært på høring og skisserer en rekke viktige og nødvendig tiltak som må gjøres frem mot 2030. Planen skal etter planen minst revideres årlig, men hovedtrekkene skal ligge fast når den er vedtatt.

Seniorrådgiver i NKF veg og park, Iren Meli Lundby. Foto: Chris Caspersen
Seniorrådgiver i NKF veg og park, Iren Meli Lundby. Foto: Chris Caspersen

Norsk Kommunalteknisk Forening har gitt sine innspill, og mener blant annet at det må være en klima- og miljøhandlingsplan. NKF mener det er svært viktig at strengere og riktigere krav til miljø som vist i handlingsplanen kommer inn i alle nye kontrakter, for å bidra til at utslippsmålene faktisk skal være mulig å nå. 

– Endringer som handlingsplanen viser, kan gi store bidrag til utslippsreduksjon. Vi mener det er positivt viktig og riktig at vegvesenet går foran som et godt eksempel for kommunene, forteller seniorrådgiver i NKF veg og park, Iren Meli Lundby.

Rollen som bidragsyter

NKF har i sitt høringssvar tatt til orde for vegvesenets rolle som bidragsyter overfor kommunene.

– Vi ønsker at Statens vegvesen i større grad også påtar seg rollen som kunnskapsdeler og bidragsyter overfor kommunene, gjennom tett samarbeid med NKF, forteller Meli Lundby.  

– Miljøkrav som stilles må naturligvis være utformet på en slik måte at de faktisk vil gir ønsket effekt. Kommunene trenger her bistand, for eksempel i form av en slags «bank» med eksempler til gjenbruk. 

Klima- og miljøkrav medfører økte kostnader i kontraktene, også for kommunene. NKF er bekymret for at disse økte kostnader ikke tilføres med nye midler, men vil gå ut over eksisterende veistandard.

– Alt vil koste mer når miljøkravene slår inn, forteller Meli Lundby.

– Det er tre store veieiere i Norge; staten, fylkeskommunene og kommunene. NKF mener det er potensial i et bedre samarbeid, for eksempel både med felles ladeinfrastruktur og felles anskaffelser av vintervedlikehold. I dag er det mye dobbelt- og trippelkjøring for at alle veiflatene skal vedlikeholdes. 

NKF mener at man bør prioritere samarbeid om anskaffelser mellom ulike vegeiere, slik Smart drift-prosjektet viste at var mulig. Dette prosjektet skal også presenteres på Vinterdriftskonferansen i Alta.

– Samarbeid om vinterkontrakter vil gjøre det mer forutsigbart og enklere for anbydere å levere gode tjenester til en fornuftig kostnad. NKF ønsker å være pådriver som slike samarbeid, avslutter Meli Lundby.

Kan vi lære noe om vinterdrift fra våre naboer i øst?

Til Vinterdrift i Alta kommer Stockholm kommune for å gi oss et utvidet nordisk perspektiv på vinterdrift.

Som motivator har vi fått Roger Finjord, som er daglig leder i Finnmark fotballkrets. Roger omtales som en av landets beste foredragsholdere og vi gleder oss!

I tillegg til et spennende program, skal vi i Alta også besøke Pæskatun, der vi kanskje er heldige og får se nordlyset?

Vinterdrift header 23[1].png