NKF er tilstede under Arendalsuka 2024. Her fra Norsk Vann sin debatt om Oslofjorden i 2022. Foto Sindre Haarr

NKF er tilstede under Arendalsuka 2024. Her fra Norsk Vann sin debatt om Oslofjorden i 2022. Foto Sindre Haarr

Norsk Kommunalteknisk Forening

Møt oss under Arendalsuka

Hvert år samles det offentlige, næringsliv og organisasjoner i Arendal for å diskutere utfordringer, muligheter og løsninger. I år står NKF skulder til skulder med næringsliv, stat og kommuner på Bygg Arena Arendal.

Kirsti Kierulf ser frem til den gode samtalen under Arendalsuka i august. Her fra Digin-samtalen om digitalisering av kart. Foto: Sindre Haarr
Kirsti Kierulf ser frem til den gode samtalen under Arendalsuka i august. Her fra Digin-samtalen om digitalisering av kart. Foto: Sindre Haarr

Administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf, sitter i år i styringsgruppa for samarbeidet Bygg Arena Arendal. – Ved å samle bransjeaktører, politikere, og interesseorganisasjoner under ett tak, bidrar vi til en økt kompetanse og bevisstgjøring om næringens betydning for samfunnet, forteller hun. 

Sammen med 30 andre aktører setter Bygg Arena Arendal dyrtid, klimakrise, beredskap og utenforskap på agendaen i Arendal, 12.-16. august.

– Jeg ser frem til å snakke om kommunalteknikerens sak under Arendalsuka, og gleder meg til gode diskusjoner og nye perspektiver, avslutter Kierulf.

Dette er NKF under Arendalsuka

Dag Tid Hva
Tirsdag 13.8 08:30-09:30

Hvordan skal vi utvikle bygd og by når naturen må bevares?

Hvordan skal vi sikre at kommende arealbehov blir tilfredsstilt innenfor naturens tålegrense og sikre en riktig fordeling av det som er mulig å bygge ut? Hvilket beslutningsnivå er best egnet i utbyggingssaker når egeninteresser ofte er i strid med nasjonale forpliktelser? Hvordan forstå «arealnøytralitet» og tolke det likt?

Onsdag 14.8 13:40-14:30 Vi må elske det vi har!

BAE-næringen står for 40 prosent av verdens klimagassutslipp. Bygg er en innsatsfaktor for effektivt yrkes- og boliv. De mest bærekraftige byggene er de vi ikke bygger. Likevel velges nybygg for ofte fremfor gjenbruk.

Torsdag 15.8

08:30-09:20

Hvordan kan vi drømme om å nå klimamålene i 2030 når vi mangler klimaingeniører i norske kommuenr?

Over 85% av norske kommuner har ubesatt stillinger som klima-ingeniører. Hvordan tror staten, direktorater og stortingspolitikere vi skal få til klimaendringene, når de må gjøres i kommunen og vi ikke har folkene til å gjøre jobben?

Torsdag 15.8

10:30-11:20

Når veien ikke holder – hvordan kan vi forsvare Norge?

Hvordan skal fylkeskommunale og kommunale veier bære tunge militære kjøretøy når de allerede taper kampen mot privatbiler og regnskyll?

Hele programmet for Bygg Arena Arendal finner du her.

Vil du snakke med oss om NKFs tilstedeværelse under Arendalsuka? Ta kontakt med kommunikasjonsansvarlig Sindre Haarr.