NKF veg og park

Høringsfrist 1. desember

På vegne av Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen, ved Vegdirektoratet, sendt ut forslag til forskrift om vegdata og trafikkinformasjon på høring. Forskriftsforslaget regulerer ansvar og plikter for de ulike vegeierne, samt Statens vegvesen sine roller både som nasjonalt fagorgan med ansvar for nasjonale vegdatatjenester og vegeier.

NKF og VBT gjennomførte et åpent høringsmøte for våre medlemmer den 6. september 2023. Her redegjorde Vegdirektoratet nærmere for forslagets betydning for kommunene. Både VBT og NKF la deretter frem sine foreløpige tanker om forskriftsforslaget. Påmeldte deltagere til høringsmøter fikk deretter mulighet til å komme med sine kommentarer og tilbakemeldinger, og disse vil VBT og NKF ta med i sitt videre arbeid med høringsinnspillet. Du kan se opptak av høringsmøte.

Selve høringen og forskriftsforslaget kan du lese her.

VBT og NKF jobber nå med høringsutkast, slik at vi kan komme med innspill innen fristen som er utsatt fra 20. oktober til 1. desember.

Har du innspill til høringen som du ønsker at NKF skal ta med i det videre arbeidet, send ditt skriftlige innspill så snart som mulig til seniorrådgiver Iren Lundby