Per Ove Akelsvoll, produkteier i NKF digital sammen med Inger Christensen under Boliger for fremtiden i april. Foto: Kjell M. Jacobsen

Per Ove Akselvoll, produkteier i NKF digital sammen med Inger Christensen under Boliger for fremtiden i april. Foto: Kjell M. Jacobsen

NKF digital

NKF Prosjekthjelper ønsker pilotkunder

NKF Prosjekthjelper er et verktøy som vil bidra til å effektivisere byggeprosjektene slik at de både tar kortere tid, blir billigere, og samtidig er i tråd med målene vi har til kvalitet og funksjon. 

Det siste året har vi i NKF jobbet mye med å løfte verktøyet som samler beste praksis fra over 10 kommuner på Microsoft-teknologi. I malene får du veiledning som gjør det lettere og mer smidig for kommunene å jobbe i. Både eksisterende brukerkommuner og nye som ønsker å komme i gang med nye prosjekter, vil nå få tilgang til den nye løsningen. 

– Ved å bruke dette verktøyet vil du på en effektiv, rask og rimelig måte kunne utarbeide anskaffelsesunderlag for formålsbygg og boliger. I de to første stegene kan du invitere kollegaer, leverandører, brukergrupper med flere for å sikre en god medvirkningsprosess tidlig i prosjektets fase. Verktøyet kan brukes av alle som skal bygge, både i små og store kommuner, forteller Per Ove Akselvoll, produkteier i NKF digital. 
 
– NKF ønsker å få flere til å ta i bruk NKF prosjekthjelper og vi har derfor et tilbud til våre medlemmer om at de fem neste som registrerer seg eller tar kontakt med oss vil få et introduksjonstilbud for bruk i 2023, med 90% avslag ut året. Vi håper det er medlemmer som skal i gang med planlegging og prosjektering av et nytt bygg, ser verdien av dette og melder seg på, sier Akselvoll. 

Prisen ut året blir med det 3.000 kroner for de som melder seg

Huset mitt

Nytt i verktøyet er at NKF har publisert en «bok», «Huset Mitt» som forteller hvordan foreldrene til 10 ungdommer med funksjonsnedsettelse kom sammen og startet prosessen med å få bygget tilrettelagt bolig. Der eier ungdommene bygget de bor i – både hver enkelt sin leilighet og fellesarealene ute og inne. Boka er skrevet av foreldrene med Inger Christensen i spissen. 

– I boken kan man lese mer om de utfordringene som gruppen støtte på i flere av prosessene, og den kan være med å gi tips og råd til andre som ønsker å sette i gang et lignende prosjekt i sin kommune. Vi anbefaler alle som skal i gang med omsorgsbygg å lese denne, forteller Akselvoll. 

– Vi takker gjengen bak Huset Mitt for et flott samarbeid så langt. 

Dette er NKF Prosjekthjelper

Verktøyet er utviklet for NKFs medlemmer i samarbeid med storbyene, Husbanken, Bygg21, Nelfo og Boligprodusentenes forening. NKF Prosjekthjelper tilbys eksklusivt til kommuner og kommunale foretak og samler fortløpende beste praksis fra norske kommuner og erfaringstall fra deres anskaffelser. 

NKF Prosjekthjelper er et fleksibelt og ressursbesparende verktøy. Vi anslår at den vil kunne redusere prosjekteringstiden med 3-6 måneder, samt redusere prosjekteringskostnader betydelig, avhengig av størrelse på byggeprosjektet og entreprise. 

Stegene i Prosjekthjelper følger SN/K 371, og dokumentene blir kommunens egne i Microsoft-format og kan deles til andre verktøy, som for eksempel Doffin. Det gis også veiledning i kontraktsform for anskaffelsen. 

De fire første trinnene følger anbefalingen fra Bygg21 som er den nasjonale anbefaling på prosesser for byggeprosjekter. Ved å følge steg 1-4 i verktøyet og bruke malene og støttedokumentene man får tilgang på i hvert av stegene vil dette bidra til å spare mye tid og penger.  
Gjennom å bruke NKF prosjekthjelper sikrer man seg at en følger prosessen i Loven om offentlige anskaffelser. 

 
Ved registrering inngår kommunen et abonnement som gir fri bruk av verktøyet, enten det gjelder plan- og prosjekteringsarbeid for boliger, barnehager, skoler, sykehjem og/eller brannstasjoner.