prosjekthjelper illustrasjon

NKF prosjekthjelper

NKF Prosjekthjelper er et verktøy som vil bidra til å effektivisere byggeprosjektene slik at de både tar kortere tid, blir billigere, og samtidig er i tråd med målene vi har til kvalitet og funksjon.

NKF prosjekthjelper deg med:

  • Lov og forskrift til formålsbygg eller bolig
  • Raskere estimater på kostnader til bruk i den politiske prosessen
  • Bedre medvirkningsprosesser gjennom digitalt samarbeid med interessenter

Ved å bruke Prosjekthjelper får du utarbeidet et endelig anbudsdokument med:

  • Kommunens ambisjonsnivå på miljø og energi for bygget eller boligen
  • Formålsbeskrivelse på arealprogram og rombeskrivelser
  • Teknisk beskrivelse og FDV-beskrivelse

Om NKF prosjekthjelper

Verktøyet er utviklet for NKFs medlemmer i samarbeid med storbyene, Husbanken, Bygg21 og Boligprodusentenes forening. NKF Prosjekthjelper tilbys eksklusivt til kommuner og kommunale foretak og samler fortløpende beste praksis fra norske kommuner og erfaringstall fra deres anskaffelser.

NKF Prosjekthjelper er et fleksibelt og ressursbesparende verktøy. Vi anslår at den vil kunne redusere prosjekteringstiden med 3-6 måneder, samt redusere prosjekteringskostnader betydelig, avhengig av størrelse på byggeprosjektet og entreprise.

Ved å bruke dette verktøyet vil du på en effektiv, rask og rimelig måte kunne utarbeide anskaffelsesunderlag for formålsbygg og boliger. Verktøyet kan brukes av alle som skal bygge, både i små og store kommuner.

Stegene i Prosjekthjelper følger SN/K 371, og dokumentene blir kommunens egne i Microsoft-format og kan deles til andre vektøy, som for eksempel Doffin. Det gis også veiledning i kontraktsform for anskaffelsen.

Ved registrering inngår kommunen et abonnement som gir fri bruk av verktøyet, enten det gjelder plan- og prosjekteringsarbeid for boliger, barnehager, skoler, sykehjem, brannstasjoner. Flere typer formålsbygg lanseres fortløpende og vil inngå i abonnementet.

Administrator for kommunen registrerer seg, og får etter godkjenning, adgang til administrator-panelet, mulighet til å opprette egen bruker med passord, samt gi tilganger i egen organisasjon og til alle involverte i byggeprosjektet. Pilotbrukere har god erfaring med bruk av verktøyet som en del av medvirkningsprosessen.

Løftet over på Microsoft-plattform

Vi har nå flyttet malverktøyet Prosjekthjelper over på Microsoft-teknologi, for å gjøre det enda lettere og mer smidig for kommunene å jobbe i. Både eksisterende brukerkommuner og nye som ønsker å komme i gang med nye prosjekter, vil nå få tilgang til den nye løsningen.

Du kan bestille verktøyet ved å bruke lenken under, eller ta kontakt med oss på e-post for å få mer informasjon.

Prisen på NKF Prosjekthjelper er 30.000,- pr. år for medlemmer og 45.000,- for ikke-medlemmer.

En introduksjon til nye Prosjekthjelper

Bestill Prosjekthjelper

Kunstig intelligens og NKF prosjekthjelper
Bestillingsvilkår*
Medlemskapet gjelder for et kalenderår. Eventuell oppsigelse må meldes til nkf@kommunalteknikk.no senest 3 måneder før årets slutt.