Microsoft ruller nå ut KI-assistent til alle. Illustrasjon: Pexels.com

Microsoft ruller nå ut KI-assistent til alle. Illustrasjon: Pexels.com

NKF digital

NKF rigger seg for kunstig intelligens

Microsoft bekrefter nå at de lanserer Copilot for både Microsoft 365 og Windows 11. Dette gjør at alle kan få en egen medarbeider til hjelp i dialog og saksbehandling.

– Det ligger fantastiske muligheter i dette, forteller administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf. 

Hun har lang fartstid i IT-bransjen før hun tiltrådte som NKF-direktør i 2021. – Vi står i startgropen av en teknologisk revolusjon. Vi ser nå starten på hvilke muligheter som ligger i kunstig intelligens (KI).

Microsofts kopilot fungerer i korte trekk ved at en gir kommandoer til AI-hjelperen gjennom språk og kommandoer. I Word kan den hjelpe deg med klarspråk og finne inkonsekvens, i Excel kan den bistå med analyse og i Powerpoint kan den hjelpe med å opprette hele presentasjoner basert på et notat.

Kirsti Kierulf (t.v.) vil sammen med resten av NKF jobbe med å se etter bruksmuligheter for KI innen kommunalteknikken. Foto: Chris Caspersen
Kirsti Kierulf (t.v.) vil sammen med resten av NKF jobbe med å se etter bruksmuligheter for KI innen kommunalteknikken. Foto: Chris Caspersen

NKF samarbeider for å gjøre KI tilgjengelig

Kierulf er spent på hvor mye KI kan forenkle hverdagen til kommunalteknikerne og hun ser store muligheter for å effektivisere andre prosesser og verktøy.

– NKF har flyttet sine verktøy over på Microsoft-plattformer, noe som gir store muligheter i tiden fremover. I tillegg søker vi aktivt samarbeid med andre for å videreformidle gode integrasjoner og fellesløsninger som allerede finnes og kanskje også utvikle noen nye, forteller hun.

– Det er også viktig å presisere at det er viktig for NKF at ikke utviklingen fører til mange flere systemer, men til bedre systemer.

Kierulf presiserer at foreningen allerede er godt i gang med å se på muligheter som kan spare medlemskommunene for både tid og penger.

 – Jeg ser frem til å presentere medlemsfordeler basert på kunstig intelligens i månedene fremover, avslutter hun.