Illustrasjonsbilde: Pexels.com

Illustrasjonsbilde: Pexels.com

Norsk Kommunalteknisk Forening

NKF tar pulsen på hytte-Norge: Oppstartsmøte for hyttenettverk 26. april

Et godt besøkt webinar for hyttekommuner ble starten på etablering av et eget nettverk for hyttekommuner som medlemmer i NKF. Allerede er over 40 kommuner påmeldt oppstartsmøtet.

100 kommunalt ansatte fra rundt 50 kommuner fikk nyttig kunnskap om Kommunal- og distrikts-departementets veileder for planlegging av fritidsboliger. I tillegg ble oppdaterte fakta om tilgjengelige tomtereserver nasjonalt for hytter presentert samt planene for NKFs fagnettverk for hyttekommuner.

Nå inviterer vi alle interesserte kommuner til et hybrid oppstartsmøte for NKF fagnettverk for hyttekommuner:

Onsdag 26.april
12:00 – 16:00
KS konferansesenter (Haakon VII sgt, Oslo) og digitalt på Teams.

Oppstartsmøtet er åpent for alle medlemmer i NKF, uavhengig av om dere ønsker å bli med i nettverket eller ikke.

Her kan du være med på oppstartsmøtet (Teams), og bekreft gjerne din deltakelse til nettverksrådgiver Hartvig Munthe-Kaas på e-post.

Rammene for møtet vil være å gjennomfør en workshop om muligheter og utfordringer for hyttekommuner. I tillegg er målet at vi får lagt en plan for det videre arbeidet i nettverket, inkludert form og innhold på møtene. Fremtidige møter vil bli gjennomført digitalt, og det legges opp til fire møter i året. Fokus for møtene bestemmes av medlemmene, men vil dekke alle kommunaltekniske områder innen plan, byggesak samt vann-avløp og renovasjon.

Allerede nå kan du sette av datoen også for første ordinære møte (digitalt) 9. mai fra klokken 12. Dersom du øsnker mer informasjon om nettverket, kontakt nettverksrådgiver Hartvig Munthe-Kaas.