Samfunnsbedriftene

Ny dimensjonseringsforskrift : Ikke gjennomslag for heltidsledelse

Til tross for sterke anbefalinger fra eget direktorat, og flere rapporter, vil ikke Justis- og beredskapsdepartementet gå inn for heltidsledelse i brann- og redningstjenesten.

– Dette er skuffende. Uten et krav om heltidsledelse blir veien mye lenger med tanke på å profesjonalisere brann- og redningstjenesten over hele landet, sier direktør Øistein Gjølberg Karlsen i Samfunnsbedriftene Brann og redning.

I går iverksatte departementet «forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene» som skal gjelde fra 1. mars 2022. Forskriften erstatter dagens dimensjoneringsforskrift, som har vært gjeldende siden 2002.

Fagmiljøene vil ha heltidsledelse

I det opprinnelige forslaget som departementet fikk oversendt fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i 2017, var det foreslått et krav om tre ledere på heltid i alle brann- og redningsvesen; brannsjef, leder forebyggende og leder beredskap.

Daværende direktør i DSB, Cecilie Daae, understrekte at behovet for heltidsledelse var dokumentert over tid i flere rapporter, blant annet Brannstudien.

– Vi er opptatt av at brann- og redningsvesenet skal være godt rustet til å møte morgendagens utfordringer. Samfunnet står overfor et ganske annet risiko- og trusselbilde i dag enn for 15 år siden, og det har også betydning for kommunenes viktigste rednings- og beredskapsressurs, sa Daae da DSB sendte forslag til forskrift til departementet.

I forslaget var også kravene til øvelser og evalueringer av hendelser tydeliggjort, og Daae la vekt på at forslaget var utarbeidet i tett samarbeid med fagmiljøene.

Les hele saken hos Samfunnsbedriftene