DIBK-logo

DiBK

Nye prioriterte områder for tilsyn

Fra nyttår skal kommunene prioritere å føre tilsyn med sikkerhet mot naturfarer og etablering av hybler.

Annethvert år fastsetter Kommunal- og moderniseringsdepartementet såkalte prioriterte tilsynsområder, som er tidsavgrensede krav om at kommunene skal føre tilsyn med særlige forhold.  

Fra 1. januar 2022 og to år framover skal kommunene prioritere tilsyn med at: 

  • det er utarbeidet dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfarer
  • etablering av hybler eller boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlige  

Endringen i byggesaksforskriften kan du se i Forskrift om endring i forskrift om byggesak

Veiledning er tilgjengelig i januar

Veiledning som beskriver hvordan kommunen kan føre tilsyn på de prioriterte tilsynsområdene blir tilgjengelig på dibk.no i løpet av januar 2022.