Illustrasjonsbilde: pexels.com

Illustrasjonsbilde: pexels.com

Norsk Kommunalteknisk Forening

Nytt anskaffelsesregelverk trer i kraft fra 1. januar

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har nylig hatt en kort høringsrunde på sitt utkast til veileder om de nye reglene om 30 % vektlegging av klima og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. De vedtatte endringene trer i kraft 1. januar 2024. – Vi er glade for at DFØ har laget den, men opplever at veilederen har lagt seg på et lite praktisk nivå, forteller seniorrådgiver og jurist i NKF, Iren M. Lundby. 

Seniorrådgiver i NKF, Iren M. Lundby. Foto: Chris Caspersen
Seniorrådgiver i NKF, Iren M. Lundby. Foto: Chris Caspersen

Allerede 1. januar 2024 får vi nye klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser Fra nyttår skal klima skal vektes 30%. – Dette er en skjerping av eksisterende regelverk, forteller Lundby.

De vedtatte endringene i anskaffelsesregelverket kommer som et resultat av Regjeringens klare målsetninger i Hurdalsplattformen. DFØs veileder om nye klima- og miljøkrav skal hjelpe oppdragsgivere med å forstå og bruke regelverket riktig. 

DFØ lanserte veilederen på sin egen anskaffelseskonferanse 31. oktober, med en svært kort høringsfrist på bare 1 uke. 

– Det er forståelig at det var en kort høringsfrist, forteller Lundby og peker på at endringene trer i kraft allerede fra nyttår.  

Fagnettverk for klimagassregnskap

NKF kastet seg rundt og har kommet tilbake til DFØ med innspill til både veilederen og til vedlegg 5 som spesifikt omhandlet tildelingskriterier. NKFs fagnettverk for klimagassregnskap har vært helt sentral i dette arbeidet. 

– I fagnettverket sitter det mange engasjerte mennesker med kompetanse på området. Medlemmene i nettverket har kommet med sine innspill som har dannet grunnlaget for høringssvaret fra NKF, forteller Lundby. 

– Vi støtter selvfølgelig at det lages en veileder, men den må tilpasses den praktiske hverdagen i norske kommuner. Det er mye finjuss her, så veilederen er per idag kanskje ikke tilpasset de kommunene som trenger veiledningen mest, forteller Lundby. 

Hun forteller at NKF er bekymret for at den ikke er godt nok tilpasset kommunene, som er forskjellige, både med hensyn til ressurser og kompetanse. 

– Til og med store kommuner har kommentert at veilederen, i nåværende format, har en lite praktisk tilnærming, forteller seniorrådgiveren. 

Lundby presiserer at hun mener det er viktig at veilederen blir praktisk anvendelig for å oppnå de nye forskriftskravene. – Vi trenger det for å kunne nå de klimamålene vi har satt oss.