KDD og NKF

Opptak: Forslag til endringer i PBL

Mandag 30. oktober gjennomførte Norsk Kommunalteknisk Forening og Kommunal- og distriktsdepartementet et åpent høringsmøte om de foreslåtte endringene i plan- og bygningsloven om grunneierfinansiering, utbyggingsavtaler og annet. Her kan du se opptaket fra det åpne møtet, med innlegg fra KDD, kommentarer fra NKF, Samfunnsbedriftene og KS, samt spørsmål underveis.

Skjermbilde video horingsmøte 231030.png