Tromsøkonferansen / 27.-28. mars

Plan, byggesak og ledelse på plakaten

Under Tromsøkonferansen vil plan- og byggesaksbehandlere igjen få gleden av å samles for felles kompetanseheving og gode faglige diskusjoner. Vi har i år utvidet programmet med et ledelsesspor ved siden av plan- og byggesakssporene. Målgruppen vi håper å treffe er mellomledere og fagledere innenfor de kommunaltekniske tjenestene.
 
Konferansen vil i tillegg til ledelsesspor som vanlig bestå av et byggesaks-spor og et plan-spor. Programmet er variert og gjenspeiler de utfordringer vi står i dag samtidig som vi forsøker å se litt fremover.
 
På årets konferanse vil det også bli lagt til rette for mer uformelle diskusjoner med foredragsholderne, som vi håper vil kunne føre til mer fruktbare samtaler. I år har vi også hatt som mål å spisse tematikken for å treffe saksbehandlerne på en bedre måte. Våre kommuners samfunns- og naturgitte forskjeller vil alltid være til stede, men ved å møtes og samhandle på tvers av fag og nivå mener vi at forutsetningene for å lykkes med de felles utfordringene vi står i er bedre.