NHO service og handel og Norsk Kommunalteknisk Forening

Rapportlansering: Nordiske og norske FM-trender i offentlig og privat sektor

Vi lanserer rapport om Nordiske og norske FM-trender i offentlig og privat sektor. Webinaret er torsdag 10 november fra 08.15 til 09.00. Webinaret er gratis.

Påmelding

EY har sammen med NHO Service og Handel og Norsk Kommunalteknisk Forening i Norge, IFMA Sverige og Dansk FM-nettverk gjennomført en kartlegging. Hensikten er å få innsikt i hvordan det norske og nordiske FM-landskapet endrer seg i det offentlige og private markedet, og få fram faglige og ledermessige vurderinger knyttet til dette. Kartleggingen i Norge har rettet seg mot private leverandører og mot offentlige virksomheter som selv eller i samarbeid med private leverandører er aktive innenfor et eller flere områder innen FM (Facility Management), fasilitetsstyring og -tjenester, drift og service.

Vi vil presentere sentrale funn og gjennomføre en paneldebatt om fremtidens FM med deltakere Norge, Sverige og Danmark med sendinger fra Oslo, Stockholm og København.

Program

08.15     Velkommen!
08.20     Presentasjoner og panelsamtale
Strategisk verdiskaping gjennom fasilitetsstyring / FM
  • Hva er Topp-3 utfordringene innen fasilitetsstyring?
  • Hva er de viktigste kriteriene ved valg av FM-leverandør
Fremtidens arbeidsplasser /Workplace of the Future
  • Hvordan endrer bruken av kontorlokalene seg?
  • Hvordan kan/bør/må FM-området utvikle og tilpasse seg nye behov?
Innovativ fasilitetsstyring
  • Innen hvilke områder er det særlig behov for innovasjon og utvikling?
  • Hva er det største barrierene eller utfordringene for utvikling og innovasjon?
08.50     Q&A: Spørsmål og kommentarer
09.00     Takk for i dag!