Risikomatrise

IK-BYGG 10 år!

Risikomatrise på kartlagte avvik

NKF planlegger å implementere risikoanalyse på kartlagte avvik i ikbygg.no, slik at man kan vurdere hvilke konsekvenser feil og mangler på bygget kan få.

Risikomatrise
Illustrasjon: New Generation Communication AS

Særlig aktuelt ved tilsyn og ved rapportering til ledelse

NKF planlegger å implementere risikoanalyse på kartlagte avvik i ikbygg.no, slik at man kan vurdere hvilke konsekvenser feil og mangler på bygget kan få.
Verktøyet vil være brukervennlig og enkel for alle å bruke, og risikoanalysen kan vurderes på overordnet nivå og på virksomhetsnivå.
Med ferdige maler som kan endres og tilpasses, gjør at det er lett å komme i gang når man skal vurdere risiko ved ulike typer hendelser. Risikoanalyse vil være spesielt aktuelt ved tilsyn og ved rapportering til ledelse

Ordfører skedsmo_150x194
Åpning ved Skedsmos ordfører, Ole Jacob Flæten

IK-BYGG -konferansen 2016

22. - 23. november er det klart for årets møtested for tilsynsmyndigheter, rådmenn/ordførere, private og offentlige eiendomsforvaltere, og eksisterende og nye brukere av ikbygg.no Årets konferanse er lagt til Thon Hotel Arena, Lillestrøm, i Skedsmo kommune.

Konferansen åpnes av ordfører Ole Jacob Flæten.
 

Aktuelle tema på konferansen:

Nyheter
Brukermedvirkning
Tilstandsbarometeret
Verdien av å sette god standard
NY forskrift om brannforebygging
Systematisk sikkerhetsforvaltning
Langtidsplanlegging av vedlikehold
Med digitalisering og BIM inn i fremtiden
IK-BYGG 10 ÅR!

 

Utdeling av IK-BYGG fagpris i Gull- og Sølv

Et høydepunkt vil selvsagt bli prisutdelingen v/KLP Skadeforsikring AS, Direktoratet for byggkvalitet DiBK og NKF bygg og eiendom, for god offentlig bygg- og eiendomsforvaltning.
 

Nettverksarrangementet - en unik møteplass for kunnskapsdeling og nettverksbygging

Vi anbefaler også deltagelse på det uformelle nettverksarrangementet som gir deg en unik mulighet til å dele tips og erfaringer med både kolleger, fagfolk og myndighetsrepresentanter, og med det bidra til å gjøre IT-verktøyet enda bedre.
 

Mer informasjon om konferansen og hvem som deltar