Roar Thon er Fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) hvor han har vært ansatt siden 2003.  Han har tjenestebakgrunn fra Forsvaret og politiet. Foto: NSM

Roar Thon er Fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) hvor han har vært ansatt siden 2003. Han har tjenestebakgrunn fra Forsvaret og politiet. Foto: NSM

NKF digital

Roar Thon til DIKT-konferansen

Allerede før lansering av konferanse lanserer vi første foredragsholder til DIKT-konferansen. Roar Thon er fagdirektør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og holder gode foredrag om sikkerhet, mennesker og teknologi. DIKT-konferansen er NKFs nye digitaliseringskonferanse og arrangeres 7.-8. desember på Meet Ullevål, og du kan delta både fysisk og digitalt.

DIKT-konferansen - eller Digitalisering av Kommunalteknikk, er en konferanse om hvordan vi skal digitalisere de kommunaltekniske tjenestene. Konferansen som startet som IKBYGG-konferansen skal nå være aktuell for alle de kommunaltekniske fagområdene.

På programmet vil det bli praktiske eksempler på gode løsninger, inspirasjon til videre arbeid, leverandører som får vist frem hva de har å by på og ikke minst en god møteplass mellom kolleger i kommunalteknisk sektor.

Vi gleder oss og kommer tilbake med program og påmelding rett over sommeren, men sett av datoene allerede i dag (legg til i kalender)

Et DIKT mens vi venter

Kommunalteknikken må digitalisere

Fordi vi blir rett og slett ikke flere

Skrekk og gru, vi skal åpne våre bygg

Men passe på at brukeren er trygg

Vi må vite hvem som er digitale

Derfor har vi hentet inn den beste til å tale

Om sikkerhet og folk og teknologi

For trygt digitale skal vi bli