Tromsø 14.–15. februar 2022

Smakebiter fra programmet – Vinterkonferansen for plan- og byggesak 2022

Husk å melde deg på plan- og byggesakskonferansen i Tromsø før 15. januar. Da sikrer du deg Early Bird-rabatt!

Foto: Privat
Foto: Privat

Smakebit fra programmet

Arnstein Fedøy har en master i Brannsikkerhet og var en av lederne i utarbeidelsen av FG-veilederen for vanntåkesystemer. Arnestein sitter i komitéen for slokkesystemer i Norsk Standard og han har jobbet med brannsikring både akademisk og fra rådgiversiden i en rekke år.

I innlegget vil han ta oss igjennom hva et brannkonsept er og hvordan kommunen velger og godkjenner riktig tiltaksklasse. Videre vil han sette fokus på tilsyn og når det kreves uavhengig kontroll. Han vil også ta opp hvordan brannsikkerhet ivaretas i byggesak ved bruksendringer.

Han er internasjonal fagforfatter på slokkesystemer, og skriver om pålitelighet til sprinkler i boken Reliability Data on Fire Sprinkler Systems

Foto: SANDS Advokatfirma DA
Foto: SANDS Advokatfirma DA

Fra programmet

Sofia Bjørck jobber som advokat i SANDS Advokatfirma DA. Hun jobber med eiendomsutvikling og har plan- og bygningsrett som sitt hovedfelt. Sofia jobber daglig med plansaker og små og store byggeprosjekter. Hun jobber for komersielle utbyggere, privatpersoner og kommuner. Hun har lang erfaring med dialogen mellom kommuner og utbyggere og de praktiske og juridiske utfordringer som kan oppstå i prosessen. Foredraget til Sofia får du med deg i programmets plenumsdel tirsdag 15 februar.

Vi forlenger Early Bird-tilbudet

Mange trenger fremdeles tid til å bestemme seg for om de skal delta, og vi har derfor forlenget vårt Early Bird-tilbud til å gjelde ut 15. januar 2022. Bestiller du en av konferansepakkene innen denne datoen, får du kr 500,- i rabatt. Se mer informasjon og programmet på våre nettsider.

Digital eller fysisk deltagelse?

NKF tar hensyn til alle smittevernregler når vi arrangerer konferanser, og per i dag er det ikke noe formelt hinder for å delta fysisk. Vi vet imidlertid at mange kommuner har strengere regler for reiser og deltakelse på fysiske arrangementer, og vi vil derfor legge ekstra stor vekt på å tilrettelegge for en god digital opplevelse. Vi håper derfor mange vil benytte seg av tilbudet om digital deltakelse på denne viktige konferansen – dersom du er forhindret fra å delta fysisk.

Programmet er klart