Gunnar Slinning Østad, seniorrådgiver IK FDVU, Undervisningsbygg Oslo KF

Gunnar Slinning Østad, seniorrådgiver IK FDVU, Undervisningsbygg Oslo KF

Jobb smartere 2020

Smart digital eiendomsledelse - Hvorfor og hvordan?

Drift av eiendom stiller andre, mer langsiktige og komplekse krav til løsninger enn det et enkelt byggeprosjekt gjør. Hvordan skal drift av bygg og eiendommer hente ut gevinster av økt digitalisering og standardisering?

Dette året har vi vært nødt til å jobbe enda smartere, og vi har vært nødt til å tenke annerledes. Hvilken ny kunnskap har vi tilegnet oss, og hvordan vil dette prege måten vi arbeider på fremover? Hvordan skal vi møte endringene som kommer og sikre den gode utviklingen vi ønsker oss, og hvordan skal vi levere kvalitet og møte FNs bærekraftsmål samtidig?
Menneskelige relasjoner kan ikke digitaliseres, eller automatiseres, men vi kan ha stor nytte av digitale verktøy for å effektivisere prosesser og forenkle hverdagen.

På Jobb smartere setter vi fokus på ledelse av fremtidens eiendomsdrift, renhold og byggeprosjekt, og samler fagfolk med tilsvarende ansvar og utfordringer, fra hele landet.

Hvordan skal drift av bygg og eiendommer hente ut gevinster av økt digitalisering og standardisering?

Drift av eiendom stiller andre, mer langsiktige og komplekse krav til løsninger enn det et enkelt byggeprosjekt gjør. Prosjektet «Smart digital eiendomsledelse» samler store byggherrer for å i felleskap kunne beskrive utfordringene og målene – og utfordre markedet til å finne løsninger. Gunnar Slinning Østad, seniorrådgiver IK FDVU, Undervisningsbygg Oslo KF, vil orientere om samarbeidprosjektet, forklare oss hvorfor digital eiendomsledelse er smart, samt litt om hvordan komme dit.

Tommy Hagenes, Gründer, Proptech Bergen
Tommy Hagenes, Gründer, Proptech Bergen

En reise fra “hippe forkortelser” til folkekjær hverdagsteknologi

Tommy Hagenes og Martin McGloin har den unike egenskapen å klare å formidle kunnskap og innsikt om kompliserte temaer på en enkel måte. Vi gleder oss til å lytte til deres foredrag, og til å bli inspirert. 

Hagenes har sin bakgrunn fra SD-anlegg bransjen. Etter å ha jobbet med tekniske forvaltning av næringsbygg bestemte han seg for å akselerere bruken av teknologi i eiendomsbransjen ved hjelp av sitt selskap Energy Control AS, som forretningsutvikler i Airthings, og initiativet Proptech Bergen som er en levende lab for "Proptech". McGloin har bakgrunn fra softwareutvikling og FinTech-verden. På dagtid jobber han med produktutvikling i Airthings AS. Martin tenker konstant på hvordan sensorikk kan forenkle og optimalisere driften av byggene våre. Han er genuint opptatt av hverdagen til de som tilhører bygget, og er på en reise for å sørge for at dataen når de riktige menneskene i bygget, i et format de forstår.

Martin McGloin, Product Manager, Airthings
Martin McGloin, Product Manager, Airthings

En reise i eiendomsteknologi med erfaringer fra hele verden

Tommy Hagenes vil sammen med McGloin (Airthings) dra oss gjennom en reise i eiendomsteknologi med erfaringer fra hele verden der de sammen har besøkt selskaper, montert sensorikk og brukt data til å stille diagnoser på bygg. De er alltid nysgjerrig på den nye teknologien samt hvordan alt til slutt skal henge sammen i bygget. De vil avmystifiserer alle de hippe forkortelsene og vise hvordan teknologien kan bli folkekjær og hverdagslig ved å vise praktiske eksempler på hvordan teknologi kan hjelpe oss i dag - Dette er et foredrag du ikke kan gå glipp av!

Ønsket utvikling over tid ikbygg
Illustrasjonen viser ønsket utvikling over tid.

Gå fra kalenderstyrt til behovsstyrt vedlikehold

NKFs internkontrollsystem (ikbygg.no) omtales også som byggforvalterens GPS gjennom jungelen av regelverk. Verktøyet er i stadig utvikling, og nytt av året er ny landingsside, enda bedre funksjonalitet, samt integrasjon med Airthings sin sensorteknologi.

Med IK-bygg og Airthings får du er en rask, enkel og kostnadseffektiv sensorløsning for fjernovervåking av inneklima i alle relevante bygg. Løsningen passer for alle som forvalter bygg og eiendom, enten det er skoler, barnehager, sykehjem eller kontorbygg. Se mer på www.ikbygg.no

Funksjonsbeskrivelser for formålsbygg med Prosjekthjelper.no

Hvordan bygge boliger, skoler, barnehager og sykehjem? NKFs nyvinning er et innovativt, fleksibelt og ressursbesparende verktøy for utarbeidelse av godt egnede funksjonsbeskrivelser for de nevnte bygg. På trappene står også kulturbygg, idrettsbygg, flerbrukshall og svømmehall. Verktøyet er bygget på Bygg21s stegmodell med 8 faser.

Når kommunen nå kan bruke en standard kravspesifikasjon (med muligheter for lokal tilpassing) slipper man å gå runden via eksterne konsulenter, og NKF har beregnet at verktøyet vil bidra til en besparelse på inn til 10 % lavere prosjekteringskostnader, og inntil 6 måneder kortere prosjekteringstid.

Hemsedal var en av de første kommunene som tok i bruk verktøyet, og har allerede bidratt med innspill til den videre utviklingen. Odd Magne Anderdal, leiar eigedom, Teknisk etat, vil dele Hemsedal sin erfaring med verktøyet så langt. Se mer på www.prosjekthjelper.no

Både prosjekthjelper.no, ikbygg.no og Airthings presenteres med stand under konferansen, så da er det mulig å få en nærmere innføring i verktøyene.

På årets Jobb smartere kan du delta fysisk eller digitalt - Sikre deg plass!

JS2020+annonse+klikk+her.jpg