Sajad Seyedi, prosjektleder i kommunalområde forvaltning og utvikling, har tatt plass i en av de nye hengekøyene i parkens sørvestlige del. Han er glad for at de kunne åpne den nye parken sommeren 2022. Foto: Kjell M. Jacobsen

Sajad Seyedi, prosjektleder i kommunalområde forvaltning og utvikling, har tatt plass i en av de nye hengekøyene i parkens sørvestlige del. Han er glad for at de kunne åpne den nye parken sommeren 2022. Foto: Kjell M. Jacobsen

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Terrassert landskap, skogholt og bekkeløp: Sletta park i Sørumsand

Det flotte anlegget Sletta park på 2 648 m2 ligger i sentrum av Sørumsand og ble åpnet i juni 2022. Parken, med en total investeringskostnad på om lag 18 millioner kroner, var opprinnelig planlagt å stå ferdig i slutten av 2019, men forskjellige utfordringer underveis gjorde at prosjektet ble tre år forsinket.

Parken skaper nysgjerrighet og tilfører noe unikt i Sørumsands sentrum. Konseptet for parken er inspirert av tre ulike landskapstypologier: Terrassert terreng, skogholt og bekkeløp. Foto: Kjell M. Jacobsen
Parken skaper nysgjerrighet og tilfører noe unikt i Sørumsands sentrum. Konseptet for parken er inspirert av tre ulike landskapstypologier: Terrassert terreng, skogholt og bekkeløp. Foto: Kjell M. Jacobsen

Parken ligger sentralt i Sørumsand, lokalisert på en trekanttomt nord for sentrumsfunksjonene. Parken avgrenses av Kuskerudveien i sør og Sletta i nord. Mot vest grenser parken til villabebyggelsen. Parken ligger som et bindeledd mellom sentrum og Glomma. Konseptet for parken er i hovedsak inspirert av tre ulike landskapstypologier: terrassert landskap, skogholt og bekkeløp. En tidlig morgen treffer vi prosjektleder Sajad Seyedi fra Lillestrøm kommune (tild. Skedsmo, Fet og Sørum kommuner) som forteller at han kom inn i prosjektet i månedsskiftet februar/mars 2020. 

Opprinnelig var det Sørum kommune som har vært oppdragsgiver og ansvarlig for kontrakten. Skedsmo kommune har bistått med kunngjøring av konkurransen. Helt fra starten av prosjektering har det vært forsinkelser på grunn av budsjetter og kommunesammenslåing. Seyedi overtok prosjektet fra en konsulent i Sørum kommune.
 
– Jeg tok over prosjektet i starten av 2020. Da var kontrakt med entreprenør tildelt, alt var ferdig og vi var klare til å begynne. Planen var at entreprenørarbeidene skulle starte sommeren 2020.
Parken fra nord til sør med dreningsrister, metallplater, bro sten og trær. Foto: Kjell M. Jacobsen
Parken fra nord til sør med dreningsrister, metallplater, bro sten og trær. Foto: Kjell M. Jacobsen

Søknadsplikt – reguleringsplan

– Vi samlet alle involverte parter; prosjekterende, utførende og prosjektleder til et oppstartmøte i mars 2020. Vi var allerede forsinket og prøvde å forsere prosjektet. Da planen for denne parken ble godkjent var dette ikke søknadspliktig i Sørum kommune, men det var det etter sammenslåingen (1. januar 2020) til Lillestrøm kommune, forteller Seyedi. Da begynte utfordringene.
 
– Området var tidligere et boligfelt hvor det har vært regulert inn en turvei i den vestre enden av denne parken. Vi sendte prosjektet til plan og bygg og det ble mye frem og tilbake. Vi forklarte at vi hadde dårlig med tid og var allerede sterkt forsinket, men vi nådde ikke frem i første omgang. Det neste vi gjorde var å innkalle til en forhåndskonferanse med blant andre vei og avløp og kultur. 
 
Etter flere runder med møter blir resultatet at parken må prosjekteres på nytt for å ta høyde for turveien. 
 
– I rammesøknaden måtte vi tilbake til tegnebrettet. Tilleggsarbeider skapte nye kostnader og med det måtte nye budsjetter utarbeides, forklarer Sayedi.
 
Blant annet vann- og avløpskostnader for drening av parken kom som et tillegg til opprinnelig planen. I området her var det også tre lysmaster som måtte endres. Det skapte nye utfordringer.
 
– Alle de nye og uforutsette elementene medførte at alt måtte omprosjekteres med nytt kostnadsbudsjett. Blant annet varslet entreprenør tilleggsarbeider. Jeg har faktisk aldri brukt mer tid på møter enn på dette prosjektet.

Kabelledninger

– Sent på høsten 2020 måtte vi involvere nettleier grunnet at vi trengte hjelp til å kartlegge hvor ledningene lå. Det førte til 2-3 måneders forsiktig graving etter kabelledninger og nye seks måneder forsinkelse på prosjektering, forteller prosjektlederen.

Planen var at vår og sommer 2020 skulle brukes på å sluttføre prosjektet, men først sommeren 2022 står parken ferdig.

Planleggingsperiode: 2020-2022

– Normalt når alt er tilrettelagt skal et prosjekt som dette ha seks måneder planleggingstid deretter en prosess og ferdigstillelse i løpet av de neste 5-6 månedene. Bortsett fra forsinkelsene har samarbeidet mellom arealplanleggerne, prosjekterende og utforørende vært godt. – Vi har fått mye hjelp fra spesielt miljøteknikketaten i kommunen som har bistått oss med prosjektering og mange andre oppgaver. Når de først ble involvert, så må jeg si at avdelingen har vært veldig løsningsorienterte.

Den østlige delen av parken er dedikert til lekeplass. Foto: Kjell M. Jacobsen
Den østlige delen av parken er dedikert til lekeplass. Foto: Kjell M. Jacobsen

Parken

De utførende entreprenørarbeidende begynte i april i år og blir ferdig sommeren 2022. Det etableres tre hovedsoner i parken. I det nord-vestlige hjørnet etableres en sone for sosiale sammenkomster og utendørs undervisning. Her er det sittebenker til skoleaktiviteter, gruppesamlinger og mulighet for piknik. I det sør-vestlige hjørnet etableres en lund med hengekøyer mellom trærne. Den østlige delen av parken er dedikert til lekeplass med et lekekonsept som tilbyr et bredt spekter av lekeverdi, samtidig som det blir et identitetsskapende element i nærmiljøet.

Største utfordring

På spørsmål om hva som har vært den største utfordringen med parken svarer Seyedi: – Oppstart. Det å få prosjektet i gang har vært den største utfordringen. Opprinnelig var det budsjettert med en prosjektkostnad på 7 millioner kroner. Underveis ble det 14 millioner kroner, og nå viser alle beregninger at vi lander på om lag 18 millioner kroner. Med andre ord nærmer det seg en tredobling av prosjektkostnad fra opprinnelig budsjett.

Hva kan man lære?

– Dette prosjektet ble skadelidende av at det kom skjevt ut fra start. En kombi-nasjon av en ugunstig start, kommunesammenslåingen og endring i søknadsplikt eller ikke har vært veldig uheldig. Flere omdisponeringer, ny reguleringsplan, nye forsinkelser og følgelig ekstra prosjektkostnader.

– Man må bli flinkere på grunnleggende undersøkelser i detaljprosjekteringen og enighet om prosjekteringsfasen. Samspillet mellom avdelinger kan alltid bli bedre og hele prosessen må gå mer på skinner for at man skal kunne oppnå en best mulig prosjekttid og lavest mulig kostnad, avslutter prosjektleder Sajad Seyedi.

Les hele Kommnunalteknikk