NKF bygg og eiendom

To ganger norgesmester utfordrer leverandørene

Nittedal-eiendom KF er to ganger norsk mester i eiendomsforvaltning. Nå stiller de krav til bruk av åpne standarder for sømløs informasjonsflyt mellom systemer og inviterer til dialogkonferanse 24. januar.

I bygg og anlegg investeres det årlig for 400 milliarder kroner i Norge. Offentlig byggeareal i kommuner, fylker og stat utgjør 33 millioner kvadratmeter. Driftskostnader til et bygg utgjør tre ganger så mye som byggekostnader sett over en 30 års periode. Informasjon og data fra planlegging, prosjektering og bygging må i større grad være med på å skape verdi og innovasjon for eiendomsforvaltere og brukere i driftsfasen. Dette vil være et viktig bidrag for at Norge klarer FNs bærekraftsmål 7, 8, 9, 11, 12 og 17.

_DSC2718Nittedal
Laila Jensen, daglig leder, Nittedal-eiendom KF. Foto: Mads Huseby

Norges beste på eiendomsforvaltning stiller krav

Nittedal-eiendom KF ble kåret til Norges beste på eiendomsforvaltning både i 2016 og 2019. Det er Norsk Kommunalteknisk Forening sammen med DiBK, Helsedirektoratet, Arbeidstilsynet og KLP skadeforsikring AS som står bak denne prisen som sist ble delt ut på messen Miljø & Teknikk 2019.

Nittedal deltok i finalen sammen med kommunene Arendal, Brønnøy, Hadsel og Trondheim. Finalistene var de som scoret høyest i en nasjonal kartlegging der 79 kommuner deltok. Men totalt sett var det Nittedal som pekte seg ut som en klar vinner. Denne kommunen tok samme pris i 2016, så det gode arbeidet har fortsatt.

Fellesinitiativ for Smart Digital Eiendomsledelse

Fellesinitiativet er initiert av Nittedal-eiendom KF og tilrettelagt av Nasjonalt program for leverandørutvikling. Nittedal-eiendom KF har drøftet utfordringsbildet med andre aktører og inviterer nå leverandørene og andre interesserte til en åpen dialogkonferanse. Går ut med denne felles kunngjøringen til markedet for å varsle om hvilke krav vi kommer til å stille i anskaffelser.  Målet er å bidra til utvikling og bruk av åpne standarder for å sikre dataflyt gjennom hele byggets livssyklus, samt å undersøke hvorfor det er svikt i markedet.

Virksomhetene bak initiativet:
Nittedal-eiendom KF, Rælingen kommune, Omsorgsbygg Oslo KF, Undervisningsbygg Oslo KF, Forsvarsbygg, Statsbygg, Sykehuset Telemark, Helse Sør-Øst, Helse Nord, og NMBU. Det felles initiativet støttes blant annet av Norsk Kommunalteknisk Forening.

Joint Statement fra fellesinitiativet for Smart Digital Eiendomsledelse, med oversikt over ytterligere støttespillere og partnere til fellesinitiativet, kan leses i sin helhet her.

Dialogkonferanse 2020 Oslo
Representanter for virksomhetene bak fellesinitiativet. Nederst til høyre: Initiativtaker Jørn Arild Karlsen fra Nittedal-eiendom KF. Nederst til venstre: Ida Laustsen, Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Krever bruk av åpne standarder for sømløs informasjonsflyt mellom systemer

Virksomhetene i fellesinitiativet for Smart Digital Eiendomsledelse har ambisjon om er sømløs informasjonsflyt mellom systemer, deling av data, visuelt grensesnitt for økt brukervennlighet i drift, og en felles digital infrastruktur. For å oppfylle ambisjonen vil de stille krav til bruk av åpne standarder og løsninger knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling knyttet til bygningsinformasjons-modeller (BIM) etterhvert som løsninger blir tilgjengelig på markedet. Virksomhetene ønsker å definere et felles målbilde og være pådrivere for utviklingen.  

Dialogkonferanse 24. januar i Oslo

Formålet med dialogkonferansen er å presentere samarbeidsgruppen sitt behov og motivere markedet til å utvikle fremtidsrettede løsninger innen «Smart Digital Eiendomsledelse». Samtidig ønskes innspill fra markedet på hvordan leverandørene ser for seg at behovene best kan dekkes.

Heidi Austlid, adm dir i IKT Norge, åpner konferansen og det er allerede over 100 påmeldte deltagere.

Påmelding, program og mulighet for streaming

Program og påmelding til dialogkonferansen her

Det blir også anledning til å følge fellesdelen av arrangementet; mellom kl. 09-11, på nett: http://videoforweb.no/nho/