Du er her: Publikasjoner
Universell utforming i plansaksbehandlingen  - Forsiden

Universell utforming i plansaksbehandlingen - Forsiden

NKF plan og miljø

Universell utforming i plansaksbehandlingen

Gratis temapakke med sjekklister, rutiner og andre hjelpemidler for å inkludere universell utforming i planleggingen (FFP, mai 2007).

Pakken inneholder:

 

 

  • En generell innføring i temaet
  • Sjekkliste/veiledning – krav kommunene kan sette
  • Rutine ved kommuneplanens arealdel, bebyggelsesplaner og reguleringsplaner


Last ned temapakken  "Universell utforming i plansaksbehandling".

Temapakken er utarbeidet med støtte fra Miljøverndepartementet.