Du er her: Publikasjoner
Universell+utforming_Side_01[1]

NKF plan og miljø

Universell utforming og reguleringsbestemmelser

Gratis PDF, 20 sider. Lastes ned, se lenke nedenfor.

Kontakt  nkf@kommunalteknikk.no

Dette heftet med tips, erfaringer og gode råd knyttet til Universell utforming og forslag til reguleringsbestemmelser og er en av flere delrapporter som er initiert av pilotkommuneprosjektet.

Heftet er ment å gi inspirasjon og ny erfaring, samt være et hjelpemiddel til kommunale saksbehandlere, forslagstiller/utbyggere og andre interesserte i forbindelse med utbyggingsprosjekter i kommunene.
Innholdet i heftet er basert på innspill, dokumenter og kommentarer fra deltakerne i pilotkommunene, men også andre organisasjoner som har jobbet med Universell utforming har bidratt med sin kompetanse.

Stor takk til alle, særlig pilotkommunene, i arbeidet med dette delprosjektet.
Denne rapporten er en av foreløpig tre delrapporter som er initiert av pilotkommuneprosjektet.

Last ned.