800px-Liknes

Stedsutvikling

Flomsikring som attraksjon i Kvinesdal sentrum

Hvordan kombinere sentrumsutvikling og ny teknologi for å skape effektive flomsikringstiltak mot 200-års flom? Det har 4 Bachelorstudenter ved Universitetet i Agder sett på i samarbeid med Kvinesdal kommune og NVE. 

25. oktober 2019
Skjermbilde 2019-10-17 kl

Difi

Kom med dine innspill på forslaget til miljøkriterium for anlegg

Difi har utarbeidet forslag til miljøkrav- og kriterium som offentlige oppdragsgivere kan bruke i anleggsanskaffelser og ønsker dine innspill.

17. oktober 2019
Sving illustrasjon

Statens vegvesen

Advarer mot lange, krappe og eggeformede svinger

Risikoen for utforkjøringsulykker øker i lange, krappe svinger med form som et egg. Det viser en omfattende studie av nær 63.000 kurver på riks- og fylkesvegnettet i Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark.

15. oktober 2019
KMDP

NKF veg og trafikk

Vi vil ha dine innspill: Bli med å påvirke fremtiden

Høring - forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag

02. oktober 2019

NKF veg og trafikk og VBT

VEGJUS.no - Et hjelpemiddel for deg som jobber med veg i norske kommuner

Flere nye spørsmål på siden - og det er nå åpnet for påmelding til VEGJUS.NO-konferansen 2020

27. september 2019
KVD2020 sett av datoen

NKF veg og trafikk

Spennende i din kommune?

Neste års Kommunevegdager finner sted i Trondheim, 25. - 27. mai 2020. Nå vil vi gjerne ha innspill om spennende veg- og uteromsrelaterte prosjekter i din kommune!

29. august 2019
Barcode_Oslo_VBT

NKF veg og trafikk og VBT

Lanserer vegfaglig storbynettverk for skandinavia

Norsk Kommunalteknisk Forening avd. veg og trafikk kan i samarbeid med Vegforum for Byer og tettsteder ønske hjertelig velkommen til samling i Oslo høsten 2019

19. august 2019
Gyda Grendstad

Veg og trafikk

Søknad om avkjørsel og dispensasjon fra byggegrenser

– Digitalisering av offentlige tjenester skal bidra til en mer effektiv forvaltning, og skal gi brukerne en sammenhengende og helhetlig opplevelse ved at informasjon blir brukt på tvers av forvaltningsnivåene, sier Gyda Grendstad, avdelingsdirektør for plenlegging og grunnerverv i Statens vegvesen.

16. august 2019
Samferdselsdep

Samferdelsdepartementet

Høring - rapport fra ekspertutvalget som har vurdert teknologi og fremtidens transportinfrastruktur

Samferdselsdepartementet oppnevnte 2. juli 2018 et ekspertutvalg for å vurdere implikasjonene av rask teknologisk endring for planlegging av fremtidens infrastrukturutbygging. Rapporten inngår som en del av det faglige grunnlaget for arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033. Høringsfrist er 1. oktober 2019.

01. juli 2019
N100_2019

NKF veg og trafikk

Sommerlektyre for den veginteresserte

Statens Vegvesen har lansert en oppdatert utgave av håndboken N100 Veg og Gateutforming. Her finner du de viktigste endringene. 

26. juni 2019