Ledninger

Ledningsforskriften

Flere organisasjoner med brev til samferdselsministeren

IKT Norge har sammen med Geomatikkbedriftene, Energi Norge, MEF, VBT og NKF sendt brev til samferdselsministeren der de etterlyser veilederen til ledningsforskriften.

25. mars 2021
Veglys tema nettverk 0121-2

NKF veg og trafikk

Nytt temamøte: Veglys

NKF veg og trafikk har gleden av å ønske velkommen til nytt temamøte innen veglys 21. april 2021. 

18. mars 2021
Vegjus

VEGJUS.NO

Vinterdrift med juridiske øyne

Prosjektgruppen i vegjus.no har satt sammen en rekke juridiske temaer innen vinterdrift av kommunal veg og inviterer nå til webinar

25. februar 2021
N200

NKF veg og trafikk

Åpent innspillsmøte - Høring: Kap.6 Materialer og utførelse i N200 Vegbygging

Bli med og si din mening om endringene i N200 Vegbygging, NKF veg og trafikk inviterer til åpent innspillsmøte før vi leverer høringssvar

23. februar 2021
Vannkran

Infrastruktur

Mulighetsstudie 2021 for vann- og avløpssektoren

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet ønsker i felleskap å få utarbeidet en mulighetsstudie som synliggjør effektiviseringspotensialet i vann- og avløpssektoren og samfunnsøkonomiske effekter.

23. februar 2021
Skjermbilde 2021-02-12 kl

NKF veg og trafikk

Det utarbeides ny forskrift under veglovens §10

Statens Vegvesen jobber nå med utarbeidelse av en ny forskrift, og alle kommuner inviteres til å delta i prosessen

12. februar 2021
NVF logo

Nordisk vegforum

NVF-stipend 2021

Den norske avdeling av Nordisk vegforum (NVF) tilbyr stipend for studier innenfor veg- og transportområdet. Målgruppen for stipendet er studenter, forskere og praktikere i Norge, uavhengig av medlemskap i NVF norsk avdeling. Stipendet har som formål å støtte utvikling av praksis, vitenskapelig forskningsarbeid og utdanning, inkludert videreutdanning. Stipendet har ingen geografisk avgrensning, men studier i nordiske land har høyest prioritet.

09. februar 2021
graving i veg - bygate

NKF veg og trafikk

Graver du i offentlig veg?

NKF har gleden av å ønske deg velkommen til grave-webinar. Vi oppfordrer vegeier, og dem som graver i veg - VA og andre aktører til å sikre seg en plass nå

26. januar 2021
Samferdselsdep

Samferdselsdepartementet

Samferdselsministeren skal kåre den beste trafikksikkerhetskommunen i 2021

– Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid, og vi har alle et ansvar for å gjøre trafikksikkerheten på veiene bedre og for å hindre den neste ulykken. Kommunene har en viktig rolle i dette arbeidet, og jeg ønsker å berømme kommuner som utmerker seg positivt, og løfte dem frem som gode forbilder til inspirasjon for andre, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

26. januar 2021
Miljodirektoratet 2021

Miljødirektoratet

Klimagassutslipp i kommunene går ned

Reduserte utslipp fra veitrafikk er hovedårsaken til at 68 prosent av kommunene hadde lavere utslipp av klimagasser i 2019 enn i 2018, viser nye tall.

26. januar 2021