Veglysveileder - forside

NKF veg og trafikk samarbeid med VBT

Veilysveileder

NKF veg og trafikk har i samarbeid med VBT utarbeidet en egen veileder for gatebelysning for veg og uterom. 

Tilgjengelig for medlemmer i NKFs nettverk og VBT kommuner

Veilederen er fritt tilgjengelig for medlemmer i NKFs vegfaglige nettverk og alle VBT kommuner. 

Send en e-post til Andreas Birkeland for å få tilsendt lenke til veilederen.