IK-Bygg: Kvalitetssikrer internkontrollen. Nå tilgjengelig for alle kommuner!

IK-Bygg: Kvalitetssikrer internkontrollen. Nå tilgjengelig for alle kommuner!

NKF digital

Vil din kommune komme i gang med IK-Bygg, men er usikker på hvordan?

Nå har NKF en mulighet for deg som ikke har tilgang til IK-Bygg i ditt FDVU-system. Vi tilbyr en skreddersydd løsning som gjør det enkelt for deg å ta i bruk verktøyet umiddelbart. 

NKF sin digitale satsing har som mål å gjøre våre verktøy tilgjengelige for alle våre medlemmer, uavhengig av hvilken FDVU-leverandør og -plattform din kommune benytter i daglige drift. Selv om vi fortsatt jobber med å integrere IK-Bygg direkte med flere FDVU-leverandører, ønsker vi ikke å holde tilbake fordelene dette verktøyet kan gi deg og din kommune. 

NKF IK-bygg er en nettbasert løsning hvor din kommune sette opp sine bygg, slik at dere kan svare på sjekkpunktene rundt internkontrollen på en effektiv og enkel måte. Vi i NKF mener at alle kommuner bør ta i bruk IK-Bygg, ikke bare for å kvalitetssikre sin egen bygningsmasse, men også for å synliggjøre behovet for midler til vedlikehold og oppgraderinger. Dette kan være avgjørende for politiske beslutninger i kommunestyret.

Politikerdashbord for å enklere ta informerte beslutninger

I samarbeid med KLP har NKF utviklet et Politikerdashbord som har som mål å bli en felles plattform for datainnsamling og –deling. Politikerdashbord.no skal være et digitalt verktøy designet for å samle, analysere, og dele viktig informasjon som kan hjelpe norske politikere med å ta informerte beslutninger. Plattformen integrerer data fra flere kilder, som KOSTRA og Kartverket (matrikkeldata) og NKF IK-Bygg. Dette vil bidra til å gi en omfattende oversikt over ulike aspekter ved kommunal forvaltning – fra tilstanden på bygningene og demografisk utvikling til klimautfordringer og økonomisk planlegging. 

Når du tar IK-Bygg i bruk, vil dine data automatisk bli tilgjengelig i Politikerdashbordet. 

For kommuner som ønsker å komme i gang med IK-Bygg og hvordan det kan bidra til bedre internkontroll og forvaltning, tilbyr vi i  NKF veiledning og støtte. Ikke nøl med å kontakte Per Ove Akselvoll i NKF digital!