NVDB kart 23

Veg og park / Digitalisering

Vil du være med på å gjøre kommunikasjonstilbudet fra Nasjonal vegdatabank bedre?

Statens Vegvesen leter etter kommuner som ønsker å bidra inn i en referansegruppe for utarbeidelsen av nytt nettsted. I løpet av høsten oppgraderer vi vår viktigste kommunikasjonskanal nvdb.no, og vi ønsker å ha dere med i arbeidet.

For å få mer innsikt i behov og muligheten til å teste løsning, etablerer vi en referansegruppe bestående av representanter fra kommune, fylkeskommune, entreprenør og tredjepartsleverandør. Felles er at alle er, eller skal bli brukere av Nasjonal vegdatabanks produkter og tjenester.

Å delta er ikke mye arbeid. Du vil bli lagt til i en Teams-gruppe vi kommer til å benytte til å stille alt fra enkle spørsmål om begreper og design, til å spørre om deltakere til intervju eller brukertester av delvis eller ferdig løsning. Du deltar kun i det du vil og har tid til å delta i. Om du er en liten eller stor kommune, lite kjent med eller en ekspertbruker av Nasjonal vegdatabanks produkter og tjenester, spiller ingen rolle – vi vil gjerne komme i kontakt med bredden!

Ønsker du å delta eller har du spørsmål? Ta kontakt med Iren Lundby senest 15. august via epost: iren.lundby@kommunalteknikk.no