Rune Aale-Hansen, adm. dir. i Norsk Kommunalteknisk Forening

Norsk Kommunalteknisk Forening

Behov for nye renholdsrutiner for skoler og barnehager?

Tall fra NKFs Tilstandsbarometer for kommunale bygg viser at 1 av 10 skoler i 2019 hadde renhold med feil, eller alvorlige mangler. For barnehager er tallene nesten 2 av 10 med feil eller alvorlige mangler. Koronapandemien har ført til behov for forsterket renhold. – Det er ingen tvil om at renholdet er kraftig forsterket på skoler og barnehager over hele landet. Samtidig må vi spørre oss om en ny normalsituasjon også betyr nye rutiner for renhold, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Norsk Kommunalteknisk Forening. 

13. august 2020
Brannslukking_950x632

NKF bygg og eiendom

Bry deg før det brenner

Samhandling mellom eier og bruker av et bygg er helt avgjørende for god kvalitet og sikkerhet. Manglende internkontroll kan gi store reduksjoner i forsikring. Brannforebygging lønner seg!

03. juli 2020
FHI

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Legionellakontroll ute i kommunene

Forebyggende arbeid mot Legionella kan for mange kommuner anses som et svært omfattende arbeid, med usikkerhet om hva som er tilstrekkelige tiltak og med varierende informasjon fra ulike aktører/rådgivere. Det er først viktig å understreke at det ikke finnes en fasit på hvilke tiltak som skal utføres på hvilke bygg, da alle systemer er ulike. Men det finnes legionellareduserende rutiner/tiltak man vet har effekt, uavhengig av type system. For eksempel er høy nok varmtvannstemperatur og god vanngjennomstrømning avgjørende faktorer for om Legionella vil etablere seg i et vannsystem eller ikke (1).

30. juni 2020
Etter at Stavanger kommune hadde et legionellautbrudd i Tastahallen i 2007 ble det avdekket at organisasjonen hadde manglende kunnskap og rutiner for legionellakontroll og forebygging av legionellasmitte. Illustrasjon: Pexels.com

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Legionella – erfaringer fra Stavanger kommune

Etter at Stavanger kommune hadde et legionellautbrudd i Tastahallen i 2007 ble det avdekket at organisasjonen hadde manglende kunnskap og rutiner for legionellakontroll og forebygging av legionellasmitte. Denne artikkelen tar for seg hovederfaringene Stavanger kommune har gjort gjennom en 10-års periode med FoU-arbeid.

30. juni 2020
Ny nettverkssekretær for renhold, Merethe Forfang. Foto: Privat

NKF bygg og eiendom

Merethe blir ny nettverkssekretær for renhold

– Jeg heier på mer fellesskap, utvikling og kompetanseheving. Og så er det jo veldig hyggelig og møtes på tvers av kommunegrenser også, både lærerikt, gledende og motiverende, forteller den nye nettverkssekretæren i NKF bygg og eiendom, Merethe Forfang.

30. juni 2020
Representanter for virksomhetene bak fellesinitiativet. Nederst til høyre: Initiativtaker Jørn Arild Karlsen fra Nittedal-eiendom KF. Nederst til venstre: Ida Laustsen, Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Bygg og eiendom

Plan- og designkonkurranse for tilgjengelig og delbar bygningsinformasjon

Fellesinitiativet «Smart digital eiendomsledelse» inviterer til plan- og designkonkurranse med leverandører av løsninger som gjør bygningsinformasjon tilgjengelig og delbar. Formålet med konkurransen er at markedet skal utvikle og levere forslag til løsninger som svarer på behov og utfordringer knyttet til Smart Digital Eiendomsledelse.

24. juni 2020
Forside artikkel Per-Tore og Kolbjorn

NKF bygg og eiendom

Blir 2020 et vendepunkt innen kommunal eiendomsforvaltning?

Årets Jobb smartere blir både grønn og digital. Les om hvorfor Fredrikstad kommune deltar fysisk, mens Kristiansand velger å følge arrangementet lokalt, LIVE på nett. 

Bilde JS2020

NKF bygg og eiendom

Historiens grønneste "Jobb smartere" er åpnet for påmelding - Sikre deg plass!

Blir 2020 et vendepunkt innen kommunal eiendomsforvaltning? Hva skjedde da hele Norge stengte den 12. mars? Har vi kommet styrket ut av krisesituasjonen? Kommunenes tjenestebehov eksploderer. Hvordan bruke eiendom som innsatsfaktor innenfor stadig trangere rammer?

15. juni 2020
EFF styret 2020

Forum for Norges eier- og forvalterorganisasjoner

Riise Brekke ny styreleder i EFF

Daglig leder i Drammen eiendom, Gjermund Riise Brekke, er valgt til ny styreleder i Eier- og forvalterforum. Forumet skal bidra til å sette dagsorden på eierpolitiske spørsmål, og har de siste årene blant annet markert seg med aktiviteter og posisjoner innenfor digitalisering, regelutvikling og standardisering. 

12. mai 2020
– Målet vårt med dette verktøyet er å bidra til å effektivisere byggeprosjektene slik at de både tar kortere tid, blir billigere og samtidig i tråd med målene vi har til kvalitet og funksjon

Norsk Kommunalteknisk Forening

Direktørens hjørne: Prosjekthjelperen er klar

– Målet vårt med dette verktøyet er å bidra til å effektivisere byggeprosjektene slik at de både tar kortere tid, blir billigere og samtidig i tråd med målene vi har til kvalitet og funksjon, skriver adm. dir. Rune Aale-Hansen som denne uken fokuserer på kravspesifikasjoner for offentlige formålsbygg.

07. mai 2020