Bygg21 webinar 23

NKF og RIF

Hvordan kan kommunene gjøre jobben enklere ved hjelp av Bygg21?

Bygg21 har utviklet veiledere med konkrete råd og veiledninger til fylker, kommuner og bedrifter, for å gjøre det enklere å planlegge og gjennomføre mer effektive byggeprosesser. 16. mars arrangerer NKF gratiswebinar der verktøyet Byggelig og konkrete eksempler på bruk av verktøy og gevinster i Elverum kommune blir vist frem.

09. februar 2023
NKF stiller også i 2023 på Arendalsuka. Her fra 2023 der administrerende direktør Kirsti Kierulf stilte i debatt sammen med Norsk Vann, KS og politikerne. Foto: Sindre Haarr

Norsk Kommunalteknisk Forening / Bygg Arena Arendal

Utfordrer regjeringen på klima, arbeidsliv og boligbygging

Under Arendalsuka 2023 vil Bygg Arena Arendal (BAA) rette søkelyset mot løsninger som sikrer at Norge skal klare den grønne omstillingen, skape trygge arbeidsplasser, bygge nok boliger og sikre god by- og stedsutvikling.

09. februar 2023
Klimavennlig massehandtering Miljodirektoratet 23

Webinar: Miljødirektoratet

Klimavennlig massehåndtering i kommunene

Opptak: Hva kan kommuner gjøre for å få til klimavennlig flytting og bruk av overskuddsmasser fra byggeprosjekter, som jord, stein og betong?

08. februar 2023
Våler Herredshus i Viken – tatt i bruk i 1969 – har vært del av kommunens ambisiøse energispareprosjekt. Foto: Anne Jortveit

Energi & Klima

Våler i Viken: I mål med nær 40 prosent kutt i energiforbruket

I 2020 brukte Våler kommune i Viken – med sine snaut 6000 innbyggere – rundt 35 millioner kroner på 88 små og store strømsparetiltak. Inntjeningen går raskere enn forventet.

06. februar 2023
Byggeplass

SINTEF

Sirkulærøkonomi i bygg og anlegg

Ombruk, gjenbruk og gjenvinning av materialer kan redusere både avfall og klimagassutslipp fra bygg og anlegg.

03. februar 2023
Illustrasjonsbilde: Husbanken

Husbanken

No kan kommunane søke om tilskot til energitiltak

I statsbudsjettet for 2023 løyva Stortinget 160 millionar kroner i tilskot til energitiltak i kommunalt disponerte utleigebustader, omsorgsbustader og sjukeheimar. No kan kommunane søke om tilskot via ei elektronisk søknadsløysing på husbanken.no.

03. februar 2023
Illustrasjonsbilde: Pexels.com

Energi

EFF mener at man bør ha pristak på fjernvarme

Eier- og forvalterforum (EFF) er interesseorganisasjon for Norges byggeierorganisasjoner og består av: Huseierne, NBBL, Norsk eiendom, Norges Bygg- og Eiendomsforening, Finans Norge, Statsbygg, Forsvarsbygg, Helse Sør-Øst, Fylkesbyggesjefene og Norsk Kommunalteknisk Forening. De er alle svært opptatt av rammevilkår for energibruk og energiproduksjon i bygg.

02. februar 2023
Skjermdump fra video om prosjektet fra Oslo kommune. Kilde: Youtube

Boliger for fremtiden / 13.-14. april

Dronning Ingrids Hage: Hvor fortiden og fremtiden går hånd i hånd

Vi lar oss alle begeistre av demenskoret som lærer oss mye om demente og deres, og pårørendes hverdag. Vi som jobber med boliger, har mange demente som brukere av våre boliger, og vi strever hver dag med å legge til rette for en god hverdag, men hvordan og hva er best? 

01. februar 2023
Steinbed illustrasjon SINTEF 23

Miljø / SINTEF

Norske bedrifter dropper klimatilpasning

En ny spørreundersøkelse viser at flertallet av norske bedrifter ikke prioriterer klimatilpasning av bygninger og infrastruktur.

27. januar 2023
Lovende foreløpige resultater fra BRAVENT. Illustrasjonsbilde: Oslobygg KF

Bygg og eiendom / Oslobygg KF

Forskningsprosjektet BRAVENT: Foreløpige resultater viser verdifulle funn

BRAVENT-prosjektet som pågår fra 2021 til 2024, har som mål å forske på utfordringer knyttet til brann og ventilasjon i skolebygg. Et av delprosjektene viser at det er mangelfull dokumentasjon på hvordan ventilasjonsanlegget vil fungere under brann. Nå holder Oslobygg webinar om prosjektet.

26. januar 2023