Klima illustrasjon

KS

Hvordan jobbe med sammenhenger som påvirker miljø og klima?

"Synergier og konflikter i lokal miljø- og klimapolitikk" er et inspirasjonshefte med gode råd som handler om samspillseffektene i arbeidet med fire sentrale politikkområder; utslippsreduksjon, klimatilpasning, biologisk mangfold og energiomstilling.

19. oktober 2023
Brann illustrasjon 2

Gemini.no

Synlig byggemateriale i massivt tre gir langt raskere brannutvikling

Det benyttes massivtre i bygninger, både private hjem og offentlige bygg. Bra for klimaet, og fint å se på. Men ikke så bra hvis flammene får tak, viser forskning. – Sprinkelanlegg bør vurderes også i massivtrebygg der det ikke er påbudt, mener brannforsker Andreas Sæter Bøe.

19. oktober 2023
Husbanken

NKF bygg og eiendom

Husbanken med friske midler

Husbanken får et løft over statsbudsjettet 2024. – Vi er glade for at Husbanken har friske midler - så nå er det bare for kommunene å søke. Det er også midler igjen for 2023, forteller administrerende direkør i NKF, Kirsti Kierulf.

12. oktober 2023
Illustrasjonsbilde: pexels.com

Norsk Kommunalteknisk Forening

Klimaendringene krever økt satsing på forebygging av naturskader

Norsk Kommunalteknisk Forening, Finans Norge, KS, Norsk Vann, Naturviterne, Norges Bondelag Rådgivende Ingeniørers Forening ber regjeringen og Stortinget nok en gang om å satse mer på klimatilpasning og forebygging av naturskade.

12. oktober 2023
Energieffektivisering

Norsk Kommunalteknisk Forening

eLæring: Regjeringen har lagt frem plan for energieffektivisering

Regjeringen la i begynnelsen av oktober frem handlingsplan for energieffektivisering. NKF har allerede utarbeidet et kurs i energieffektivisering, i samarbeid med NVE og KS. Kurset er spekket med kommunale eksempler og tilgjengelig på NKF Læring. Du oppretter enkelt bruker selv og kan ta kurset i fire moduler.

10. oktober 2023
Seniorrådgiver i NKF veg og park, Iren M. Lundby, ser frem til oppstarten av anleggsnettverket. Foto: Chris Caspersen

NKF veg og park / NKF bygg og eiendom

Starter anleggsnettverk

I november starter NKF opp nettverk for kommunale anleggsprosjekter. – Vi har sett at det mangler en god erfaringsarena for kommunale bygge-, anleggs- og infrastrukturprosjekter, så nå ønsker vi å starte et nettverk som har byggherrerollen i fokus, forteller seniorrådgiver i NKF, Iren Meli Lundby.

10. oktober 2023
Fangenergityven Oslobygg 2 23

Energi

Vil du være med på jakten?

Høsten er her og det blir mørkere og kaldere for hver dag som går. 16. oktober starter Grønn Byggallianse og NVE sin kampanje Fang Energityven. Her kan du lese mer om kampanjen og melde på ditt bygg!

09. oktober 2023
Miljodirektoratet 2021

Miljødirektoratet

Veileder: Energieffektivisering og -omlegging i eksisterende bygg

Kommunen eier eller driver omfattende bygningsmasse og har et stort og lønnsomt potensial for energieffektivisering.

06. oktober 2023
Penger stock

Norsk Kommunalteknisk Forening

Statsbudsjettet 2024 og handlingsplan for energieffektivisering

Handlingsplanen for energieffektivisering viser igjen i statsbudsjettet for 2024 som legges frem i dag. – Kanskje ikke så offensivt som vi kunne ønsket oss, sier administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf.

05. oktober 2023
Administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf. Foto: Chris Caspersen

Norsk Kommunalteknisk Forening

Etterlengtet handlingsplan: – Kunne løst enda flere kriser

Torsdag la olje- og energiminister Terje Aasland og klima- og miljøminister Espen Barth Eide frem regjeringens handlingsplan for energieffektivisering. – Vi er glade for at regjeringen har lyttet til innspillene fra oss i sektoren, men dette kunne vært et kinderegg, sier administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf.

05. oktober 2023