Byggeplass avfall

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Advokatfirmaet Hjort DA gjort en uavhengig vurdering av spørsmålet om det i gjeldene plan- og bygningslov er hjemmel for å innføre krav om utslippsfrie byggeplasser, med henblikk på å redusere klimagassutslipp og lokal forurensning.

01. februar 2021
Knut O Bjørnnes

NKF bygg og eiendom

Åpenhet kan redde liv - Hva venter deg bak neste dør?

Hvordan melde i fra uten å bryte taushetsplikten, og samtidig ivareta HMS? På Boliger for fremtiden 10. og 11. februar får du høre eksempler på hvorfor samarbeid lønner seg, og hvor galt det ellers kan gå. FDV + Boligsosialt = SANT

28. januar 2021
Boligsosial monitor. Illustrasjon: Husbanken

Husbanken

Boligsosial monitor

Den boligsosiale monitoren gir en oversikt over den boligsosiale situasjonen i Norge og i landets kommuner. Monitoren viser informasjon om de boligsosiale utfordringene i en kommune, og danner grunnlag for analyser og tiltak. 

20. januar 2021
Iselin og geir

NKF bygg og eiendom

Teknologi frigjør dyrebar tjenestetid til de som trenger det mest

Ved behov for bistand/tjenester fra kommunen er det viktig å vurdere om velferdsteknologi kan være en del av tiltaket. Hør mer om universitetsregionprosjektet SMART velferdsteknologi på årets Boliger for fremtiden.

12. januar 2021
JS20 Fenriken

NKF bygg og eiendom

Alle trenger et botilbud tilpasset sitt behov – Et trygt hjem

Årets viktigste boligkonferanse samler fagfolk fra hele landet "Live", både fysisk og digitalt. Boliger for fremtiden 2021 er åpnet for påmelding, og Geir Aker gleder seg til å lose oss trygt frem.

15. desember 2020
Rune Aale Hansen 20

Norsk Kommunalteknisk Forening

– KOSTRA-tallene for kommunale bygg må bli bedre

Vi nærmer oss årsskiftet, og like sikkert som nyåret kommer, vil kommunene bli bedt om å rapportere nøkkeltall til SSB. Mange kommuner er allerede godt i gang med å forbedre tall blant annet knyttet til forvaltning av kommunale bygg verdt titalls milliarder kroner. – KOSTRA er et nyttig verktøy for kommune-Norge. NKF ser imidlertid at dette kan bli enda bedre gjennom en mer enhetlig rapportering, som gir mer sammenlignbare nøkkeltall og kvalitetsindikatorer, sier Rune Aale-Hansen administrerende direktør i NKF. 

10. desember 2020
Stolte gullgutar i Hemsedal kommune

NKF bygg og eiendom

– Det er flott å få satt fokus på de som kjenner bygga best

Over 200 personer deltok på årets IK bygg-konferanse. Hele 7 kommuner ble tildelt IK bygg-prisen, og årets driftsoperatør jobber i Giske kommune. – IK-bygg gir oss folkevalgte et bedre beslutningsgrunnlag, uttaler ordføreren i Gjøvik.

02. desember 2020
– Midler til drift handler også om renhold, og jeg tror alle etter dette pandemiåret forstår at å kutte i renhold er noe vi ikke gjør lenger, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i NKF.

Norsk Kommunalteknisk Forening

– Tydeligere ansvar for kommunestyrene til å ta vare på skoler, barnehager og sykehjem

Ny kommunelov trådte i kraft i 2019, med noen unntak. 1. januar 2021 trer omsider kapittelet om internkontroll i kraft. Dermed tydeliggjøres kommunestyrenes ansvar. – Vi ser fra tid til annen at man i trange kommunebudsjetter nedprioriterer drift og vedlikehold. Det er uheldig. Det hjelper lite med flere hender i eldreomsorgen eller flere barnehageplasser dersom vedlikeholdet svikter og gjør inneklimaet helsemessig uforsvarlig. Midler til drift handler også om renhold, og jeg tror alle etter dette pandemiåret forstår at å kutte i renhold er noe vi ikke gjør lenger, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i NKF.  

01. desember 2020
IKBYGGPRISEN2019 1

IK BYGG -konferansen 2020

Hvem har gjort seg fortjent til årets IK BYGG -pris?

ikbygg.no er trolig det viktigste og beste kommunikasjonsverktøyet for beskrivelse av byggenes brukstilstand for eier og bruker i kommune-Norge. Kommunelovens kapittel 25 om internkontroll, trer i kraft 1. januar 2021

24. november 2020
Jonas Havord i New Generation Communication, som drifter IK-bygg.

nkfmagasin.no

Ta pulsen på bygningsmassen

Bygningsmassen representerer den største realkapitalen kommunene har, og god og forsvarlig forvaltning av bygningsmassen er derfor en kommunal kjerneoppgave. Over 150 norske kommuner har valgt IK-bygg i forvaltningsarbeidet, og tallet er økende.

23. november 2020