Skjermdump fra dibk.no

Kommunal- og distriktsdepartementet

Nasjonal katalog for planbestemmelser

Kommunal- og distriktsdepartementet har publisert en «Nasjonal planbestemmelseskatalog» på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet. Katalogen skal være et verktøy til hjelp for å utforme reguleringsplanbestemmelser når nye arealplaner skal utarbeides.

26. januar 2024
KI-generert illustrasjon, prompt: An illustration for

NKF byggesak

Oppdaterer veilederen for tiltak i eksisterende bygg

Endringer i plan- og bygningsloven fra 2023 forenkler ombygging og rehabilitering og kommuner kan nå gi unntak fra byggtekniske krav og oppmuntre til smartere bruk av bygningsmassen. Dette gir fleksibilitet for prosjekterende, og fremmer løsninger for tryggere, mer bærekraftige bygninger.

25. januar 2024
Ambita webinar NKF 2024

Webinar / 25. januar

En samtale om det digitale økosystemet i byggesaker

Ambita inviterer til en samtale om fordelene ved bruk av digitale løsninger og hvordan den digitale samhandlingen fungerer i byggesaker. Administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf, deltar som innleder under webinaret.

16. januar 2024
null

NKF byggesak

Endring for André - om endringsprosesser på norske plan- og byggesakskontorer

Styreleder i NKF byggesak, Malvin Bjorøy, er til daglig leder for byggesak i Asker kommune. Trønderen, med lang fartstid fra flere norske kommuner, har klare synspunkter på hvordan man kan gjennomføre endringsprosesser på norske plan- og byggesakskontorer. 

15. januar 2024
Illustrasjon PBL 4

Regjeringen

Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2024

Her finner du oversikten over alle endringer i lover og forsrkifter fordelt etter departement. Vi anbefaler å ta en særlig titt på Kommunal- og distriktsdepartmenetet (PBL) og Nærings- og fiskeridepartementet (anskaffelser).

11. januar 2024
På Utsira bor det omlag 200 innbyggere. Foto: Utsira kommune

Norsk Kommunalteknisk Forening

Nær saksbehandling i Norges minste kommune

I Norges minste kommune, Utsira, bor det rett i overkant av 200 innbyggere. På den lille øya utenfor Haugesund er spesialrådgiver Damian Bådsvik nå ansvarlig for nesten hele plan- og byggesaksforvaltningen. – For meg er det mindre arbeid å yte ekstra service tidlig for innbyggerne i byggesaker. Det får vi tilbake i gode byggesaksprosesser og mindre interessekonflikter.

10. januar 2024
Flytende badstu

NKF byggesak

Badstuer til glede og besvær

Badstuebølgen har for lengst truffet Norge og det finnes knapt en kommune igjen som ikke har måtte ta stilling til spørsmål om søknadsplikt, planformål og dispensasjoner. Det er ikke så rart at det blir litt utfordrende.

09. januar 2024
Illustrasjonsbilde: Pexels.com

NKF byggesak

Klart for ny runde med innføringskurs

Det siste årets nedgang i byggeaktivitet stiller krav til effektiv håndtering av byggesaker i norske kommuner. Det er derfor viktig at nyansatte tidlig finner fotfestet, kan jobbe selvstendig og kan fatte egne vedtak. For alle nyansatte arrangerer NKF innføringskurs i byggesaksbehandling 7.-8. februar.

08. januar 2024
Kompetanseprogram for folkevalgte illustrasjonsbilde

NKF plan og miljø / NKF byggesak

Folkevalgtopplæring 2024

NKF har lenge produsert folkevalgtopplæring for plan og byggesak. 2024-versjonen er litt annerledes når NKF lanserer Komeptanseprogram for folkevalgte.

Illustrasjon PBL 4

NKF byggesak

Fordelene ved å delta i et byggesaksnettverk

Deltar din kommune i byggesaksnettverket? Har du råd til å la være? Byggesaksnettverkene gjennom Norsk Kommunalteknisk Forening kan være en viktig ressurs for kommuner i hele Norge. Vi har samlet seks grunner til å være med. 

01. januar 2024