Veg naerbilde illustrasjon

NKF veg og trafikk

Omklassifiseringsarbeidet ruller videre

Rapporten NKF har utarbeidet om omklassifisering er sendt blant annet til Samferdselsdepartementet. Departementet erkjenner at vegloven er gammel og kan være moden for en gjennomgang, men presiserer til NKF at intensjonen med loven ikke er at norske kommuner skal få mer vei og mindre midler. 

19. januar 2021
Ledninger

Infrastruktur

Krav til innmåling og dokumentasjon av ledninger i grunnen, sjø og vassdrag mv.

Reglene i plan- og bygningsloven § 2-3 Opplysninger om infrastruktur i grunnen mv. er ment å sikre en nøyaktig og pålitelig innmåling av ledninger og annen infrastruktur, og gjøre det enkelt å få tilgang til denne informasjonen. Bestemmelsen trer i kraft fra 1. juli 2021.

07. januar 2021
– Selvråderetten er blitt styrket i den nye kommuneloven og en ensidig rett til omklassifisering mellom forvaltningsnivåene er gått ut på dato, forteller Rune Aale-Hansen, adm.dir. i NKF. Foto: Sindre Haarr.

NKF veg og trafikk

– Kommunene har fått titalls millioner i økte årlige vedlikeholdskostnader på vei

NKF har nå lagt frem en rapport som analyserer konsekvenser for drift og vedlikehold av veg i forbindelse med forvaltningsreformen i 2010 og 2020. – Rapporten avdekker at kommunene de siste 10 årene har overtatt ansvaret for ca. 324 km veg og ca. 82 km gang- og sykkelveg fra fylkene, men uten å få tilført ekstra vedlikeholdsmidler. Dette har påført kommunene anslagsvis 60 millioner kroner mer i årlige driftskostnader, forteller Rune Aale-Hansen, adm.dir. i NKF. 

05. januar 2021
Design uten navn-11

VEGJUS.NO

Vegjus.no-konferansen 2021 blir heldigital

Vegjus.no konferansen går av stabelen 19. januar og feirer sitt femårsjubileum heldigitalt

17. desember 2020
Design uten navn-8

NKF veg og trafikk

Vegvesenet har utredet regler for sparkesykler

Vegvesenet vil gi kommunene tydeligere hjemmel til å regulere parkering og bruken på offentlige areal, fremgår det av utredningen. Kommuner skal også ha anledning til å ilegge gebyr for brudd på regler om hvor elsparkesykler skal stilles opp mens utleierne blir ansvarlig for gebyrene.

17. desember 2020
Gravedebatten video

NKF veg og trafikk

Fikk du med deg: Graving uten skyttergravskrig

– Selv om vi har en ledningsforskrift vi aller respekterer og etterlever, ser vi behov for avklaringer av hvordan enkelte av forskriftens bestemmelser skal forstås for å sikre lik praksis i alle kommunene.

07. desember 2020
En montør jobber i masten. Foto: Bærum kommune

nkfmagasin.no

Nye muligheter med smarte gatelys

Siden 2018 har 25 prosent av gatelysene i Bærum blitt skiftet ut til med smarte LED-lamper. Det innebærer mange fordeler, forteller rådgiver Ole Kristian Sørensen.

30. november 2020
Design uten navn-6

NKF veg og trafikk

IKT-Norge, MEF og Drammen kommune møtes til debatt

Graving i offentlig veg er tema og vi har gleden av å samle Per Olav Horne fra Drammen kommune, Helge Blyberg fra IKT-Norge og Julie Brodtkorb fra MEF til vegfaglig debatt der ett av temaene er den etterlengtede graveveilederen.

25. november 2020
Trailer illustrasjon

Norsk Kommunalteknisk Forening

– Advarer mot hurtighøring av tungtransport - kan kvele kommuneøkonomi

Statens vegvesen har nå høring om forslag til endring av «forskrift om veglister». Endringen innebærer blant annet at strekningene som i dag tillates for tømmervogntog med lengde 24,00 m, vil tillates for modulvogntog uten at vegene vurderes i henhold vegers egnethet for modulvogntog. – Dette er en sak der Statens Vegvesen sender en ny høring etter at den første ga sprikende tilbakemelding. Den nye høringen som har helt nye forslag, har samtidig en høringsfrist som selv Statens Vegvesen erkjenner er i korteste laget. Det første de bør gjøre er derfor å utvide høringsfristen, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Norsk Kommunalteknisk Forening - NKF. 

17. november 2020
pexels-photo-4324333

NKF veg og trafikk

Viktig melding til alle norske kommuner med veg tillatt for 24 meter tømmervogntog

Statens vegvesen ber om kommunens tilbakemelding om hvilke av deres veger som i dag er tillatt for tømmervogntog med lengde 24,00 meter, som ikke kan åpnes for modulvogntog (25,25 meter). Frist for tilbakemelding er 20. november 2020.

12. november 2020