Grøft langs vei i Malmø. Foto: Marie Langsholt Holmqvist, Oslo kommune. Illustrasjonsbildet er hentet fra veilederen

NKF veg og park

Designveileder for flomveier under Kommunevegdagene i Bergen

I takt med klimaendringene står norske kommuner overfor økende utfordringer knyttet til håndtering av ekstreme nedbørshendelser. For å ruste opp byer og tettsteder mot disse utfordringene, har Oslo kommune, i samarbeid med flere andre kommuner og nasjonale etater, utviklet en designveileder for utforming og dimensjonering av trygge flomveier i vei og gate.

04. april 2024
Reisevaneundersøkelsene gir verdifull informasjon om nordmenns reisevaner og understreker viktigheten av å ha tilgjengelig og effektiv offentlig transport for å møte befolkningens behov. Foto: Henriette E. Busterud Statens vegvesen

Statens vegvesen

Antall daglige reiser har økt

Den nasjonale reisevaneundersøkelse 2023 viser at antall daglige reiser har økt sammenlignet med 2022, men er ikke helt på samme nivå som før pandemien.

21. mars 2024
Foto: Chris Capsersen

Bygg.no

Innlegg: Vi står uten en digital grunnmur i arbeidet med ombruk og klimagassregnskap

SSB kom denne uken med tall som viser at det var en økning i byggavfall i 2022, hvor nesten 43% stammer fra riving av bygg. Nå skal det rapporteres, og det skal ombrukes og gjenbrukes. Kommuner skal rapportere og direktorater stiller krav til dokumentasjon med henvisning til lov og forskrift. Men spørsmålet ingen stiller er “hvordan”.

24. februar 2024
Jan Roger Humlebekk er til daglig ansatt i avdelingen for veg og park i Øvre Eiker kommune. Han kommer med NVDB i sekken, når han er en av mange spennende innledere på DIKT-konferansen 8. mars. Foto: Eikernytt

NKF digital / NKF veg og park

– Har du så god råd, at du har råd til å la være?

Skal man bygge veg er det beskrevet ned i minste detalj. Skal man kjøpe IT, må man finne programmet som passer best de behovene kommunen har. Men hva skal man spørre om? Hva skal man se etter?  

15. februar 2024
Vinterveg 24 pexels

Statens vegvesen

Tester grønn vinterdrift på Dovrefjell

Elektrisk brøyting er fullt mulig – også på tøffe fjelloverganger. Det viser erfaringen fra de første testene av elektrisk brøyting.

07. februar 2024
Veg naerbilde illustrasjon

SSB

Byggekostnad for veganlegg

Byggekostnadene for veganlegg steg i 2023 med 2,8 prosent sammenlignet med 2022. Kostnadene knyttet til drift og vedlikehold av veger økte med 3,8 prosent i samme periode.

22. januar 2024
Illustrasjonsbilde: pexels.com

NKF veg og park / NKF læring

Utfordringer over hele Sør-Norge

Denne uken har mange veiavdelinger jobbet på spreng. Store snømengder har preget dagene, veiene og nyhetsbildet. Hva er det man må huske på når snøfallet først inntreffer?

18. januar 2024
Illustrasjonsbilde: pexels.com

Norsk Kommunalteknisk Forening

Åpent høringsmøte: Ny lov om offentlig anskaffelse – første delutredning

I forbindelse med Anskaffelsesutvalgets "NOU 2023:26 Ny lov om offentlig anskaffelse - første delutredning", arrangerer NKF et åpent høringsmøte. Til høringsmøtet kommer medlem av utvalget Beatrice Dankertsen Hennyng, fra KS, for å gjennomgå noen av de viktigste punktene i utvalgets utredning torsdag 25. janaur.

16. januar 2024
Illustrasjon PBL 4

Regjeringen

Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2024

Her finner du oversikten over alle endringer i lover og forsrkifter fordelt etter departement. Vi anbefaler å ta en særlig titt på Kommunal- og distriktsdepartmenetet (PBL) og Nærings- og fiskeridepartementet (anskaffelser).

11. januar 2024
Blagront forum illustrasjon

Norsk Kommunalteknisk Forening / Fremtidens vann og avløp

Sammen finner vi morgendagens blå og grønne løsninger

Sensommeren og høsten har vært preget av ekstremvær flere steder i landet, og det er ingen indikasjoner på at det blir mindre i tiden fremover. Skal vi nå klimamålene vil kommunene ha en sentral rolle, ifølge Miljødirektoratet. Her kan du lese artikkelen fra "Fremtidens vann og avløp". Ellers minner vi om møte i Blågrønt forum 18. januar - du kan lese mer om forumet her.

11. januar 2024