webinarserie veg og uterom

NKF veg og trafikk

Fikk du ikke med deg vårens webinarer innen veg og uterom?

Fortvil ikke, webinarene er nå tilgjengelig som opptak

23. juni 2020
Flomvarsling

Nord-Gudbrandsdal

Dialogkonferanse om flomrespons

I forbindelse med Flomrespons-prosjektet der de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdal skal utvikle et innovativt verktøy for flomvarsling på lokalt nivå, arrangeres det nå en dialogkonferanse 10. juni. Dette er for alle relevante leverandører og andre aktører som er interesserte i utviklingen av et nytt flomvarslingsverktøy.

19. mai 2020
Skjermbilde 2020-05-15 kl

Veg og trafikk

Dialogkonferanse om snødeponi

Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Trondheim kommune ved Byutvikling samarbeider om en innovativ anskaffelse for fjerning av forurenset snø i byene. Hvordan kan vi fjerne snøen og utnytte den og avfallet som følger med – smartere enn i dag?

15. mai 2020
Veg naerbilde illustrasjon

Webinarserie veg og uterom

KOSTRA og kommunal veg

KOSTRA-rapporteringen skal være styringsinformasjon som inneholder ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommunen. Som en del av webinarserien om veg og uterom denne våren, ønsker NKF å sette fokus på hvordan man henter ut og bruker KOSTRA-tallene.

12. mai 2020
– Vi har et system knyttet til forvaltning av fylkesveger og kommunale veger som er litt komplisert og hvor faren for å påføre kommunene økte samferdselskostnader er reell, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i NKF.

Norsk Kommunalteknisk Forening

Advarer mot økte samferdselskostnader for kommunene

Regionreformen har aktualisert omklassifisering av fylkesveger til kommunale veger. En slik overføring av oppgaver utløser ikke samtidig overføring av midler.– Vi vet at regionreformen ikke har som hensikt å påføre kommunene ekstra kostnader. Imidlertid har vi et system knyttet til forvaltning av fylkesveger og kommunale veger som er litt komplisert og hvor faren for å påføre kommunene økte samferdselskostnader er reell, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i NKF.

05. mai 2020
Vegoguterom1

NKF veg og trafikk

Lanserer webinarserie for veg og uterom

NKF lanserer denne våren en serie på 6 dagsaktuelle webinarer. – På den måten kan man holde seg oppdatert fra hjemmekontoret, sier rådgiver Andreas Birkeland.

28. april 2020
oystein-brandsdal-parkvesenet-3

Park og friområder

Mester i tre og betong

Fagarbeider Øystein Brandsdal er byggmesteren bak parkvesenets solide benker som er plassert i Kristiansands friområder. Også utetoalettene er hans verk.

21. april 2020
pexels-photo-459451

Forslag til endringer byggteknisk forskrift § 7-2 m.m. om sikkerhet for overvann

Kom med innspill til NKFs høringssvar

Kom med dine innspill - så vil vi sette sammen et høringssvar på vegne av kommunene. 

18. mars 2020
Skjermbilde 2020-02-27 kl

Statens Vegvesen

Skredradar kan ha reddet liv

For seks år siden satt Vegvesenet opp radaren som varsler skred. Nå kan den ha reddet livet til bilister på riksvei hvor det gikk et stort ras.

27. februar 2020
SVV

Statens Vegvesen

Viktig informasjon til alle som jobber med datafangst til NVDB

Ny høydereferanse NN2000 i Nasjonal vegdatabank (NVDB) fra 15. mars 2020.

21. februar 2020