DIKT illustrasjonsbilde 2

DIKT-konferansen / 7.-8. desember

Den viktigste møteplassen for deg som er opptatt av digitalisering av kommunaltekniske tjenester

NKF fortsetter å gjennomføre den viktigste møteplassen for deg som jobber med digitalisering av kommunaltekniske tjenester. Her er noen av høydepunktene.

24. november 2022
Kirsti Kierulf er administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening. Foto: Chris Caspersen

Miljødirektoratet / Klimasats / NKF

Klimatilpassing: Kommuner kan søke støtte for 2023

Nå kan kommuner og fylkeskommunar søke tilskudd til arbeid med klimatilpassing i 2023. Søknadsfristen er 15. februar. – Det kan vel stilles spørsmål ved at det snakkes om at vi skal satse på klima og miljø, at Klimasatsmidlene, som utgjorde 250 millioner i 2022, tas bort og at Miljødirektoratet får 6,4 millioner til støtteordninger for kommuner og fylkeskommuner, sier administrerende dorektør i NKF, Kirsti Kierulf.

23. november 2022
Skjermdump: vegvesen.no

DIKT-konferansen / 7.-8. desember

Digitale veglister deltar

Digitale veglister-prosjektet reiser i disse dager rundt på NKF sine nettverksmøter for å informere om prosjektet, og få innspill til prosjektet fra vegeiere i hele landet. Prosjektet vil også være tilstede under DIKT-konferansen 6.- 8. desember i Oslo, hvor de vil stå på stand samt holde et foredrag om digitaliseringsreisen som Statens Vegvesen er godt i gang med.

14. november 2022
Illustrasjonsbilde: Pixabay

NKF digital

Hvordan jobbes det digitalt med kommunalteknikk, i praksis?

Digitalisering er et viktig verktøy for å fremme bærekraftig samfunnsutvikling i kommuner. I forbindelse med DIKT-konferansen har NKF fått bistand av Rambøll til å finne ut hvordan det står til med den digitale hverdagen hos norske kommunalteknikere.

09. november 2022
Illustrasjonsbilde: Pexels.com

DIKT-konferansen / 7.-8. desember

Hvordan skal vi digitalisere de kommunaltekniske tjenestene?

NKF videreutvikler IK-bygg konferansen til Digitalisering av kommunalteknikk for å lage en god møteplass for alle som jobber med digitale løsninger innen bygg, eiendom, veg og park. Konferansen gir deg praktiske eksempler på gode løsninger og inspirasjon til videre arbeid. I tillegg møter du spennende leverandører.

09. november 2022
Illustrasjonsbilde: Pexels.com

DIKT-konferansen / 7.-8. desember

Datasjøer: Hva er det, og hvordan får de det til i Danmark?

Kom på DIKT-konferansen for å høre hvordan FLIS-prosjektet i Danmark er blitt en felles datasjø for alle kommuner.

01. november 2022
CIO forum eiendomsforvaltning 2022 CW

Gratis frokostseminar / 17. november

Den fjerde industrielle revolusjon

Eiendomsforvaltningen er inne i en spennende fase og selskapene er klare for å ta steget inn i den fjerde industrielle revolusjon. På CIO Forum Eiendomsforvaltning vil du høre om erfaringer med teknologiske løsninger som gjør hverdagen tryggere, billigere og mer oversiktlig. Du vil blant annet få eksempler på sensorteknologi for overvåkning av bygg, IoT-teknologi for måling av trafikk i bygg og andre teknologiske løsninger. Adm. dir. i NKF, Kirsti Kierulf er blant innlederne

21. oktober 2022
Skjermdump fra Indoor viewer.

DIKT-konferansen / 7.-8. desember

Indoor viewer, kan og er det verdt å bruke?

"Da pandemien inntraff og de fleste av oss jobbet hjemmefra var vi alle nødt til å finne nye løsninger for å kunne drive eiendomsforvaltning praktisk." Martin Ruud-Johansen er avdelingsleder for vedlikehold i Rælingen kommune. Han skriver litt om hvordan man kan utføre færre fysiske befaringer og kommer til DIKT-konferansen i desember.

10. oktober 2022
Kirsti Kierulf, administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening. Foto: Chris Caspersen

Norsk Kommunalteknisk Forening

Statsbudsjettet 2023: – Et budsjett som tvinger frem prioritering

Torsdag kom statsbudsjettet for 2023, og de frie inntektene til norske kommuner økes med 1,7 milliarder kroner. I etterkant av finansministerens redegjørelse er NKF bekymret for vedlikeholdsetterslepet og oppgavene som det forventes at kommunene skal løse.

07. oktober 2022
DIKT header

DIKT-konferansen / 7.-8. desember

Digitalisering av Kommunaltekniske Tjenester

Når du er medlem i NKF skal du få mye for medlemskapet ditt. Vår felles visjon er kunnskapsdeling for et bedre samfunn, og det gjør vi nå i økt grad ved å dele kunnskap gjennom verktøy du bruker i hverdagen.  Nå kan du bestille dine verktøy IK-bygg og Prosjekthjelper fra NKF. I tillegg har vi lansert konferansen om digitalisering av de kommunaltekniske tjenestene.

30. september 2022