- Det er få fagområder der lokaldemokratiet har så stor makt som i arealpolitikken, sier adm.dir. Rune Aale-Hansen.

- Det er få fagområder der lokaldemokratiet har så stor makt som i arealpolitikken, sier adm.dir. Rune Aale-Hansen.

Norsk Kommunalteknisk Forening

- Viktig med kunnskapsbasert myndighetsutøvelse innen plan og byggesak

- Mer enn noen gang er viktig at de folkevalgte får en god innføring i hva arealplanlegging er og hvorfor det er viktig, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening.

Over 10 000 nordmenn er i høst valgt inn i kommunestyrer og fylkesting og skal framover vedta beslutninger som påvirker lokalsamfunnet for tiår framover.  

- Det er få fagområder der lokaldemokratiet har så stor makt som i arealpolitikken. De siste årene har kommunene fått større innflytelse i utfordrende plan- og byggesaker. Samtidig er det i kommunene all nasjonal poltikk blir satt ut i livet, blant annet mål om høy estetisk standard, gode boforhold, ekspansiv og bærekraftig næringsutvikling, klima- og miljømål, sier Aale-Hansen. 

Også teknisk folkevalgtopplæring er viktig 

- KS har i lang tid tilbudt en bred opplæring som berører alle sider av vervet som folkevalgt. Fra NKF sin side har vi i tillegg utarbeidet en litt mer teknisk folkevalgtopplæring spesielt rettet mot plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Der gir vi også en grundig innføring i arealplannivåene og prosessene rundt saksbehandlingen, forteller adm.dir i NKF.  

- Denne spesialopplæringen er ikke omfattende, men skreddersydd et område vi erfaringsmessig vet har stor oppmerksomhet, samtidig som det er komplisert. Hensikten er å gå gjennom regler og prosesser, sammenholdt med kommunale arealplaner og betydningen disse får for vedtak i byggesaker.   

Blant annet gir opplæringen innføring i: 

  • hva sier lovens formålsparagraf.  
  • hva er viktige tema som skal ivaretas i planleggingen  
  • hvilke myndighetsnivåer finnes og hva er deres ansvar, 
  • planprosessene 
  • rollene folkevalgte – administrasjonen 

 - For noen kan dette virke litt tungt. Samtidig er det viktig å huske på at vedtak i plan- og byggesaker får konsekvenser for hvordan infrastrukturen og lokalsamfunnet utvikler seg for tiår framover. Det er bare å ønske alle landets nye folkevalgte lykke til i vervet. De gjør en fantastisk jobb på vegne av alle innbyggere, avslutter Aale-Hansen.