Leverandørguiden

Bestilling av oppføring

Pris
Prisen er kr 130,- pr. linje eks. mva. * En oppføring på eksempelvis 4 linjer koster kr 520,- pr. utgave pr. bransje(r) du ønsker å stå oppført under. Annonsering i Leverandørguiden inkluderer både annonsering i Tidsskriftet Kommunalteknikk og Internettannonsering på kommunalteknikk.no og diskusjonsforumet nkfnett.no for et år. * en linje vil si en spaltelinje i Leverandørguiden i Tidsskriftet Kommunalteknikk.
Bransje:*
Bransjeoversikten finnes også i Leverandørguiden
Endring/nyoppføring:*
Bestillingen er bindende.
*