Du er her: Forsiden/Byggesak
Drømmescenario plandata. Illustrasjon Dibk

Plan og byggesak

Tre prosjekter som setter enda større fart på digitaliseringen av plan- og byggesak

Direktoratet for byggkvalitet har satt i gang tre spennende prosjekter knyttet til regjeringens tiltakspakke 3 for å skape større aktivitet og sysselsetting etter Covid-19. Målet er å gjøre plan- og byggesaksprosessen enda enklere.

17. november 2020
eByggesak illustrasjon

Norsk Kommunalteknisk Forening

– Dialog med TietoEVRY og Acos – gir forventninger om å få på plass eByggesak

Tidligere i høst uttrykte NKF stor frustrasjon på vegne av mange kommuner, over mangel på løsninger for eByggesak. Som følge av dette ba TietoEVRY og Acos om møte for å gjennomgå frustrasjonene. – Jeg opplever det positivt at de store aktørene ba om møte med NKF både for å gjennomgå undersøkelsen vi har gjort, og samtidig redegjøre for det arbeidet de gjør. Jeg håper og tror kommunene fremover vil oppleve økt innsats og fremdrift, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i NKF.

16. november 2020
KMD2 logo

Norsk Kommunalteknisk Forening

Høring: Ny hjemmel i plan- og bygningsloven

KMD har sendt ut forslag til en ny hjemmel i plan- og bygningsloven. De ønsker mulighet til å fastsette forskrift om parsellinndeling og etablering av branngater på campingplasser, og trenger en hjemmel i loven for å kunne utarbeide en slik forskrift.

06. november 2020
Heidi Nakken Video

Norsk Kommunalteknisk Forening

– Uten deres innsats stopper bygge-Norge opp

Statssekretær Heidi Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet henvender seg til NKF og alle kommunalteknikere i videohilsen.

06. november 2020
Selvbygger - gammel mann

NKF byggesak

Oppdatert temastoff om selvbyggeren

Temastoffet om selvbyggeren er oppdatert etter uttalelse fra KMD om ansvarsett for riving.

28. oktober 2020
KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Veileder om barn og unge i plan og byggesak

Hensynet til barn og unge skal ivaretas i planlegging og i kravene til det enkelte byggetiltak. Denne veilederen viser hvordan plan- og bygningsloven kan bidra til å sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge.

20. oktober 2020
Rune Aale-Hansen, adm.dir. i NKF. Foto: Alex Asensi

Norsk Kommunalteknisk Forening

NKF krever skjerpet innsats fra IT-leverandøren til kommunene

Tross stor innsats og store investeringsbeløp over flere år, er det fortsatt langt igjen før kommune-Norge har fått digitalisert hele byggesaksbehandlingen. – Det største problemet er at leverandørene av IT-systemene ikke klarer å levere funksjonelle løsninger. Riktignok er byggesaksbehandling komplekst, men det er likevel oppsiktsvekkende at de store IT-leverenadørene ikke klare å utvikle en god løsning, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i NKF.

13. oktober 2020
DiBK logo

DiBK

Oppdatering av veiledningen til TEK17

Veiledningen til byggteknisk forskrift (TEK17) er oppdatert 1. oktober.

01. oktober 2020
Smedasundet i Haugesund. Foto: Sten Dueland

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Nye retningslinjer i Haugesund kommune

Plan- og miljøutvalget i Haugesund kommune har vedtatt nye retningslinjer for dispensasjon fra regulert tomtedeling. Byutviklingssjef i Haugesund, Elisabeth Kynbråten, er imponert over politikerne som har tatt den tøffe beslutningen.

28. september 2020
pexels-marcus-aurelius-4064176

NKF byggesak og NKF plan og miljø

Nye nettkurs

NKF setter opp flere nettkurs i høst. Først ut er roller og ansvar i byggesaken, fulgt av teknisk forskrift (TEK17) og tiltak i eksisterende bygg.

22. september 2020