Du er her: Forsiden/Byggesak
DiBK logo

DiBK

Veiledning: Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest for bygninger med royalbehandlet kledning

Endringen i byggteknisk forskrift betyr at det formelle hinderet for å gi midlertidig brukstillatelse og ferdigattest er fjernet. Her kan du lese veiledningen hos direktoratet.

07. mai 2021
Rune Aale Hansen 20

bygg.no

Spent på hvilke krav kommunene tør stille etter Selvaag-dommen

– Dette er en interessant sak som også vi skal se på. NKF er urolig for at særlig kommuner med mindre ressurser ikke lenger vil tørre å stille riktig rekkefølgekrav, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF).

06. mai 2021
KS logo

KS

Det er behov for å modernisere matrikkelen

Bygningsdelen i det nasjonale eiendomsregisteret, matrikkelen er ikke godt nok tilpasset dagens behov. Det er konklusjonen til en bredt sammensatt arbeidsgruppe som står bak sluttrapporten GeoIntegrasjon matrikkel – brukerbehov og teknologivalg.

23. april 2021
Adm.dir. i NKF, Rune Aale-Hansen. Foto: Sindre Haarr

Norsk Kommunalteknisk Forening

Foreslår felles og enklere mal for kommunalt gebyrregulativ

På landsbasis er det store variasjoner mellom kommunenes måter å beregne gebyrer på. NKF ønsker nå å bidra til mer enhetlig og forståelig gebyrfastsetting. – Reguleringsplan, byggesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering er underlagt selvkostprinsippet. Det betyr at kommunenes kostnader med disse tjenester kan dekkes inn gjennom gebyrer. Det er imidlertid ikke noe felles nasjonalt system for slike gebyrer. Vi tror det er nyttig med et mer enhetlig system, og har derfor laget forslag til en mal for et kommunalt gebyrregulativ, forteller Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Norsk Kommunalteknisk Forening.

22. mars 2021
6343214_4722334

NKF byggesak

Gå ikke glipp av vårens spennende byggesakskurs på nett!

Vi har satt opp flere nyttige og interessante webinarer våren 2021. Først ut er Innføringskurs i byggesak for deg som er ny innen byggesak, 19. og 20. april. Deretter kommer Tiltak i eksisterende bygg 22. april. 

18. mars 2021
Osmund Kaldheim, Administrerende direktør, Husbanken

Norsk Kommunalteknisk Forening

NKF gratulerer Husbanken med 75 år!

I dag er det 75 år siden Stortinget i 1946 vedtok å opprette Husbanken. Den gangen var oppdraget å bygge opp landet igjen etter krigen, og Husbanken ble et av etterkrigstidens største velferdsprosjekter. Lenge var Husbanken den viktigste kilden til boliglån for folk flest.

01. mars 2021
Nettverkene har minimum to møter per år. Fra mars 2020 har møtene foregått digitalt. Foto Dylan Gillis / Unsplash

NKF byggesak

Omfattende ressursbank for nettverkene

NKF tilbyr en omfattende ressursbank for nettverkene i byggesak. Dokumentene gjør arbeidet enklere for saksbehandlere i kommunene, og ikke minst for innbyggerne som skal søke om et tiltak.

23. februar 2021
DiBK logo

DiBK

Enklere å bygge terrasser og tilbygg

Fra 1. mai skal det bli enklere og billigere å bygge terrasser og små tilbygg på egen eiendom, skriver DiBK på sine hjemmeisder.

19. februar 2021
DiBK logo

DiBK

Oppdatert veiledning til TEK17 § 7-3 Sikkerhet mot skred

Veiledningen til byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3 om sikkerhet mot skred er oppdatert i tråd med nye veiledere fra NVE om skred i bratt terreng og utredning og bygging i kvikkleireområder.

12. februar 2021
Kledning illustrasjon

Boligprodusentene

Informasjon om royalimpregnert kledning på boligbygg og søknad om midlertidig brukstillatelse

I forbindelse med den pågående saken om royalimpregnert kledning videreformidler NKF informasjon fra Boligprodusentene.

01. februar 2021