tromsø

Tromsø / 18.-19. mars

Tromsøkonferansen for plan og byggesak 2024

Jobber du med plan og byggesak i kommunen? Vi gleder oss til å ønske velkommen til en spennende og lærerik konferanse i Tromsø.I tillegg til paralleller for plan, byggesak og tilsyn blir det et eget program for deg som jobber som leder for disse fagområdene. I Tromsø skal vi vise frem prosjekter fra norske kommuner, diskutere lov og forskrift og dele beste praksis.

Illustrasjon PBL 4

KDD og NKF

Opptak: Forslag til endringer i PBL

Mandag 30. oktober gjennomførte Norsk Kommunalteknisk Forening og Kommunal- og distriktsdepartementet et åpent høringsmøte om de foreslåtte endringene i plan- og bygningsloven om grunneierfinansiering, utbyggingsavtaler og annet. Her kan du se opptaket fra det åpne møtet, med innlegg fra KDD, kommentarer fra NKF, Samfunnsbedriftene og KS, samt spørsmål underveis.

31. oktober 2023
Illustrasjonsbilde: Deyan Georgiev, Mostphotos

DiBK

Tilsyn avslører ulovlige hybler

I høst har 63 kommuner deltatt i en tilsynskampanje for å avdekke ulovlige hybler og utleieboliger. Mange melder blant annet om ulovlig bruk av kjellere og manglende rømningsveier.

24. oktober 2023
KDD logo 2022

Byggesak

14 tolkingsuttalelser om plassering, høyde og avstand fra nabogrense

Denne uken har plan- og bygningslovens §29-4 vært i fokus hos Kommunal- og distriktsdepartementet, som sendte ut hele 14 tolkingsuttalelser, fra 2014 og frem til i dag. Vi har samlet alle her.

19. oktober 2023
Illustrasjonsbilde: Sindre Haarr

Norsk Kommunalteknisk Forening

KDD og NKF inviterer til høringsmøte om forslag til endringer i PBL

Mandag 30 oktober kl. 09.00 inviterer Kommunal- og distriktsdepartementet og Norsk Kommunalteknisk Forening til et kort og kostnadsfritt høringsmøte om forslagene til endringer i plan- og bygningsloven om blant annet grunneierfinansiering av infrastruktur og utbyggingsavtaler.

19. oktober 2023
Kompetanseprogram for folkevalgte illustrasjonsbilde

NKF plan og miljø / NKF byggesak

Folkevalgtopplæring 2023

NKF har lenge produsert folkevalgtopplæring for plan og byggesak. 2023-versjonen blir litt annerledes.

Penger stock

Norsk Kommunalteknisk Forening

Statsbudsjettet 2024 og handlingsplan for energieffektivisering

Handlingsplanen for energieffektivisering viser igjen i statsbudsjettet for 2024 som legges frem i dag. – Kanskje ikke så offensivt som vi kunne ønsket oss, sier administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf.

05. oktober 2023
Administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf. Foto: Chris Caspersen

Norsk Kommunalteknisk Forening

Etterlengtet handlingsplan: – Kunne løst enda flere kriser

Torsdag la olje- og energiminister Terje Aasland og klima- og miljøminister Espen Barth Eide frem regjeringens handlingsplan for energieffektivisering. – Vi er glade for at regjeringen har lyttet til innspillene fra oss i sektoren, men dette kunne vært et kinderegg, sier administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf.

05. oktober 2023
DiBK logo

DiBK

Mer fleksible regler for arbeid på eksisterende bygg

Det er bedre for klimaet å ta vare på det vi har framfor å bygge nytt. Bestemmelser i plan- og bygningsloven gjør det enklere å rehabilitere og bruke eldre bygninger. 

04. oktober 2023
KDD logo 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet

Fastsetter prioriterte tilsynsområder for kommunene

Kommunal- og distriktsdepartementet ber kommunene fortsette å prioritere tilsyn med at sikkerhet mot naturfarer er ivaretatt ved bygging, og at etableringen av hybler og boenheter i eksisterende bygg er lovlige.

03. oktober 2023