Du er her: Forsiden/Byggesak
KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Planlegging for LNFR-områder

Denne veilederen skal vise hvordan kommunene i medhold av plan- og bygningsloven(pbl), kan styre spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse og annen spredtbebyggelse innenfor områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift(LNFR) i kommunale arealplaner.

18. mai 2020
Vi er alle positive til, og ønsker å få på plass, effektiv og god eByggesaksløsning i kommunene.

Norsk Kommunalteknisk Forening

Direktørens hjørne: Digitale byggesaker må bli riktig første gangen

– Som følge av korona har vi opplevd et paradigmeskifte hva gjelder digitalisering og bruk av høyteknologiske midler, skriver direktør Rune Aale-Hansen, som denne uken har deltatt i paneldebatten hos DiBK om digitale byggesaker.

13. mai 2020
DiBK logo

Direktoratet for byggkvalitet

Webinar: Still krav om digitale byggesøknader nå!

– Nå er tiden kommet for å kreve bruk av digitale byggesøknader via Altinn i byggeprosjekter, sier fagdirektør Kari Befring Bjørnstad i Direktoratet for byggkvalitet. Administrerende direktør i NKF, Rune Aale-Hansen, deltar i diskusjonen. Blir du med?

29. april 2020
KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Åpner for rask endring av bygg til helse- og omsorgstjenester

Utbruddet av koronaviruset kan føre til et midlertidig behov for å ta i bruk eksisterende bygg til helse- og omsorgstjenester på kort varsel. Regjeringen åpner derfor for å fravike plan- og bygningsloven.

18. mars 2020
KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementet svarer

§ 32-3 m.fl. - Departementet besvarer spørsmål om adressat for forhåndsvarsel og vedtak etter plan- og bygningsloven kapittel 32.

16. mars 2020
PearlFerry_1200x600

NKF byggesak og NKF plan og miljø

Fagkonferansen 2020 - Hva vil du snakke om?

Fagkonferansen avholdes i år 1.-3. september. Har du innspill til hva som skal stå på programmet? Send dem inn nå!

13. mars 2020
Oslo illustrasjon

Innspill: Bokvalitet

Bestemmelser for å sikre bokvalitet i kommuneplan og reguleringsplaner

Kommuneplanene for de største kommunene i Norge tar i all hovedsak for seg de overordnede strategiske grepene og prinsipper for byutviklingen. Det er kommunens viktigste verktøy for å styre byutviklingen og eventuelle krav til bokvalitet må forankres her. De siste års kommuneplaner har i all hovedsak fokusert på bærekraft og miljø - fortetting rundt knutepunkt/infrastruktur. Samtidig har fokuset også økt på sosial bærekraft i utviklingsområdene. Hva med kvalitetsbestemmelser for bokvalitet?

19. februar 2020
Overvann

Tromsøkonferansen 2020

Overvann: Fra innsendt søknad til gjennomføring av tilsyn

Med villere og våtere klima blir overvann en stadig større utfordring i norske kommuner. Amra Kalac og Renate Grantsdottir kommer til Tromsøkonferansen for å fortelle om hvordan plan- og bygningsetaten i Oslo kommune jobber med overvann.

21. januar 2020
KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nå skal kommunene ha barna i tankene når de planlegger

− Vi ønsker at alle barn og unge skal vokse opp i sikre, sunne og stimulerende omgivelser, uansett hvor i landet de bor, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. KMD gir nå ut en ny veileder, som viser fylkeskommuner og kommuner hvordan de bruke planlegging for å ivareta barn og unge.

15. januar 2020
Terje Indgjerd fra Overhalla kommune er Norges beste byggesaksbehandler. Her med Tromsdalen og Ishavskatedralen i bakgrunnen. Foto: Sindre Haarr

Tromsøkonferansen 2020

Kunne du vært Norgesmester i byggesak?

Under Tromsøkonferansen kåres Norgesmester i byggesak. En uformell konkurranse som krever dyktighet og kunnskap om lover og forskrifter. Terje Indgjerd fra Overhalla kommune stakk av med seieren i 2019 og stiller i år som regjerende mester. Er du klar for å utfordre han? Se om du slår fjorårets vinnerresultat her.

08. januar 2020