Illustrasjon: DiBK

DiBK

Første sommer med nye krav til campingplasser

Skoleferien er i gang, og mange pakker for å reise på camping. Noen vil kanskje legge merke til at campingplassen har endret seg litt? Det handler blant annet om brannsikkerhet.

24. juni 2022
Øyvind Sundquist er avdelingsleder for plan i Hammerfest kommune. Foto: Kjell Jørgen Holbye

Fagkonferansen 2021 / 8.-10. september

– Lett å velge bort den faglige oppdateringen

Fagkonferansen nærmer seg med stormskritt. Styremedlem i NKF plan og miljø, Øyvind Sundquist mener at det er lett å velge bort faglig oppdatering i en hektisk hverdag der man prioriterer innbyggerne.

24. juni 2022
Foto: Tim Eiden. Pexels.com

Fagkonferansen 2021 / 8.-10. september

Ny veileder for slokkevann

Dagens regelverk om krav til slokkevannn er uklart og preget av utydelige formuleringer og bestemmelser. For kommunen er det derforfte ofte vanskelig å vite hvem som er ansvarlig for denne delen av prosjekteringen. Brannfaglig fellsorganisasjon (BFO), NKF, Norsk Vann og Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) jobber i disse dager med ny veileder for slokkevann. 

22. juni 2022
DIBK illustrasjon gate-i-historisk-smahusomrade

DiBK

Visuelle kvaliteter for småhus

Direktoratet for byggkvalitet lanserte denne uken en oppdatert veileder for vurdering av visuelle kvaliteter på småhus.

16. juni 2022
NOU høringsmøte

Norsk Kommunalteknisk Forening

Åpent høringsmøte: På trygg grunn – Bedre håndtering av kvikkleirerisiko

– Det er flere gode forslag å stille seg bak i NOUen, men dersom vi skal etterleve alle pliktene som NOUen legger opp til blir det mange nye oppgaver i norske kommuner, sier seniorrådgiver Iren Meli Lundby etter det åpne høringsmøtet til NKF om Gjerndrumutvalgets rapport: På trygg grunn – Bedre håndtering av kvikkleirerisiko. 

15. juni 2022
Det blir faglig påfyll for både plan, byggesak og tilsyn under Fagkonferansen 2022. Her fra fjorårets konferanse i Drammen. Foto: Sindre Haarr

NKF byggesak / NKF plan og miljø

Fagkonferansen for plan- og byggesak

Endringer i klimaet stiller stadig strengere krav til kartlegging og undersøkelser av naturfarer og bygging på usikker grunn. Kommunens saksbehandling er avgjørende for å forebygge og redusere risikoen knyttet til dette. I fellesprogrammet under årets fagkonferanse retter vi søkelyset på kommunens oppgaver som kan bidra til å unngå slike uønskede hendelser.

09. juni 2022
Skjermdumå fra nettsidene til DiBK.

Byggesak

Ny veileder for prioriterte tilsynsområder

Direktoratet har utarbeidet nye veiledere for de prioriterte tilsynsområdene tilsyn med dokumentasjon av sikkerhet mot naturfarer og tilsyn med at etablering av hybler eller boenheter er omsøkt om lovlige. 

09. juni 2022
Kirsti Kierulf Computerworld 22

Computerworld

NKF med klar oppfordring til byggenæringen

– Hvis dere vil ha en ambisjon om å jobbe med kommunene, må dere digitalisere.


09. juni 2022
Zero Village i Bergen er ett av ni nullutslippsområder i Norge som det forskes på ved FME ZEN. Ill.: Snøhetta/Bybo AS

SINTEF

Regelverket hindrer nullutslippsnabolag, men kommunene har større muligheter enn de vet

Det er i økende grad det regulatoriske rammeverket som hindrer utviklingen, heller enn teknologiske begrensninger, viser en studie fra forskningssenteret FME ZEN.

09. juni 2022
Pipe illustrasjon

Kommunal- og distriktsdepartementet

§ 20-5 - Departementet besvarer henvendelse om søknadsplikt for endringsarbeid på skorstein/ pipe

Svar på spørsmål om rehabilitering av/endringsarbeider på skorstein/pipe fortsatt er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.

30. mai 2022