Du er her: Forsiden/Byggesak
KMD2Cbm_k

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Høring av nye dokumentasjonsregler ved omsetning av brukte byggevarer

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sendt på høring forslag om nye krav til dokumentasjon ved omsetning av brukte byggevarer.

21. oktober 2021
Nettmøte illustrasjon

NKF byggesak

Åpent høringsmøte om forslag til endringer i SAK om tidsavgrensede krav til tilsyn

NKF- byggesak innviterer til åpent høringsmøte om forslaget til endringer om prioriterte tilsynsområder i SAK 10 § 15-3. 

08. oktober 2021
DiBK logo

DiBK

Omfattende tilsyn med behandlet utvendig trekledning

Direktoratet for byggkvalitet vil ha større oppmerksomhet rundt viktigheten av riktig produktmerking og samtidig avdekke eventuelle feilmerkinger.

01. oktober 2021
Per-Tore Støen, direktør, Trondheim eiendom, var vertskap da NKF storbynettverket var samlet for første gang på lenge i september. På programmet stod blant annet befaring av "Verdens mest bærekraftige bygg".

Norsk Kommunalteknisk Forening

Vil du være med å utvikle faget?

Vil du være med å utvikle fag, bygge nettverk på tvers av kommunegrenser og holde deg faglig oppdatert? Vi leter nå etter nettverkssekretærer for NKF sine nettverk.

29. september 2021
last ned (1)[1]

Direktoratet for byggkvalitet

Overgangsordning for sentral godkjenning forlenges til 1. juli 2023

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har forlenget overgangsordningen for kvalifikasjonskrav i sentral godkjenning til 1. juli 2023.

24. september 2021
NKF logo org

Norsk Kommunalteknisk Forening

Innspill til høring om gjenbruk av byggemateriell

Endringen vil gjøre det lettere for aktører i byggebransjen å gjenbruke byggevarer. Dette vil få konsekvenser for kommunenes arbeid med tilsyn. 

17. september 2021
KMD logo 2

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

H-4/21 Etablering av ladepunkter og ladestasjoner for elektrisk drevne kjøretøy (elbiler) og fartøy med batterielektrisk fremdrift – forholdet til plan- og bygningsloven

Rundskrivet erstatter et tidligere rundskriv fra 2020 om elbilladere, og gir god veiledning om hvordan kommunene skal forholde seg til ladestasjoner for alle typer kjøretøy, anleggsmaskiner og fartøy. 

14. september 2021
NKF_med undertekst

Norsk Kommunalteknisk Forening

Høringssvar mikrohus

NKF byggesak oversendte denne uken sitt høringssvar til forslag om endringer i byggteknisk forskrift og byggesaksforskriften. 

10. september 2021
Samordniing PBL sektorlover

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Samordning mellom plan- og bygningsloven og utvalgte sektorlover

Oslo Economics har på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementets planavdeling utarbeidet en rapport om praktiseringen av samordningen mellom planlegging etter plan- og bygningsloven og akvakulturloven, mineralloven og luftfartsloven.

10. september 2021
Gode boliger Norsk Eiendom

Norsk Eiendom

Lansering: Gode boliger for alle!

En trygg og stabil bosituasjon i et godt nabolag er en av de viktigste rammene i våre liv. Men det er like mange meninger og stemmer om hva bokvalitet er, og hva som definerer gode nabolag, som det finnes folk. 

10. september 2021