Du er her: Forsiden/Byggesak
Tidlig vinter i Tromsdalen.

Tromsø 14.–15. februar 2022

Innføringskurs i byggesak

Vi gjentar suksessen fra Drammen og setter opp innføringskurs i byggesaksbehandling også under Tromsøkonferansen

20. januar 2022
Tidlig vinter i Tromsdalen.

Tromsø 14.–15. februar 2022

Smakebiter fra programmet – Vinterkonferansen for plan- og byggesak 2022

Husk å melde deg på plan- og byggesakskonferansen i Tromsø før 15. januar. Da sikrer du deg Early Bird-rabatt!

Foto: Mark Ledingham, Tromsø kommune, Tidlig vinter i Tromsdalen. Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0).

Tromsø 14.–15. februar 2022

Vinterkonferansen for plan- og byggesak 2022

Årets viktigste konferanse for plan- og byggesak er åpen for påmelding. Sikre deg Early Bird-rabatt ved å melde deg på innen 15. januar.

06. januar 2022
DIBK-logo

DiBK

Nye prioriterte områder for tilsyn

Fra nyttår skal kommunene prioritere å føre tilsyn med sikkerhet mot naturfarer og etablering av hybler.

17. desember 2021
Tidlig vinter i Tromsdalen

NKF plan og miljø

Vinterkonferansen i Tromsø 2022 er åpen for påmelding!

NKF inviterer til plan- og byggesaks Vinterkonferanse i Tromsø, 14.- 15. februar 2022. Arrangementet er nå åpnen for påmelding.

NKF_med undertekst

NKF støtter ikke forslaget til endring i plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til endring i plan- og bygningsloven – om fortetting, transformasjon og utbyggingsavtaler – bør utredes grundigere og i tett samarbeid med kommunesektoren, mener NKF.

03. desember 2021
DIBK-logo

Direktoratet for byggkvalitet

Webinar om overføring av søknader i ByggSøk

ByggSøk stenger ved nyttår. Fredag 19. november arrangerte DiBK et webinar der de viste hvordan btggesøknader kan hentes ut av ByggSøk og brukes videre i nye løsninger for byggesøknad. Se opptak av webinaret her

03. desember 2021
NKF_med undertekst

Ny arkivlov: en mulighet til å jobbe smartere

En ny arkivlov med tilhørende forskrift ble sendt ut på høring i oktober med høringsfrist 14. januar. Dagens lov er fra 1992 og har vist seg å være et hinder for digitaliseringen vi alle står midt i. Dette ble oppdaget, og en gjør som en skal: setter ned en utredning og lager en NOU som bekreftet observasjonene og konkluderte med at det er behov for en ny lov.  

 

26. november 2021
KMD2Cbm_k

Rettleiar om barn og unge i plan og byggesak

I planlegging og i krav til kvart enkelt byggjetiltak skal omsynet til barn og unge sikrast. Denne rettleiaren viser korleis plan- og bygningsloven kan medverke til å sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge. Kapittelet om kommuneloven er oppdatert. Det same er modellen over planleggingsprosessen.

Les dokumentet her eller last det ned som pdf

24. november 2021
KMD logo

Landskonferansen i plan- og bygningsrett 2021

Landskonferansen i plan- og bygningsrett ble arrangert i Trondheim 10.– 12. november 2021. Presentasjoner fra konferansen er tilgjengelig på denne siden.

18. november 2021