Byggeplass

Om fagforum og visjon

Dette er NKF bygg og eiendom

Byggeplass
Landets største nettverk for komunale bygg- og eiendomsforvaltere

NKF bygg og eiendom

  • Landets største nettverk for komunale bygg- og eiendomsforvaltere
  • Representerer 95 % av kommunal bygningsmasse
  • Kompetansemiljø for følgende fagområder: Byggforvaltning, Drift og vedlikehold, Renhold, Energi og miljø, Prosjektledelse, Boligforvaltning og Brannforebygging
  • Temagrupper/ledere: Energi og miljø, Renhold, Forvaltning, Drift og vedlikehold, Prosjektledelse og Boligforvaltning

Visjon

Forumet skal være det ledende fagmiljø for eiere og forvaltere av norske kommuners bygg og eiendommer, og bistå kommunene i å profesjonalisere bygg- og eiendomsforvaltningen slik at:

  • Eiendomsmassen forvaltes og driftes på en bærekraftig og kostnadseffektiv måte
  • Realverdiene ivaretas og videreutvikles
  • Eiendomsmassen er tilpasset brukernes behov
  • Har fokus på bærekraft og energiøkonomisering

De viktigste aktivitetene