Styrerom

NKF bygg og eiendom

Styret i NKF bygg og eiendom 2022-2024

Styret ble valgt på årsmøtet 19. mai for perioden 2022-2024.

21. juni 2018