Dette er NKF veg og park

NKF veg og park er foreningens fagforum for de som arbeider med kommunale veger, park og tilhørende infrastruktur. Forumet er talerør i fagsaker overfor myndigheter, fagmiljøer og andre samarbeidspartnere.

Forumet driver flere nettverksgrupper der kommuner i et geografisk områder deler erfaring og kunnskap, og løser utfordringer i fellesskap.

Kontakt NKF veg og park
Seniorrådgiver Iren M. Lundby
957 60 896 / e-post