KI bilde generert i Canva (Magic Studio™) med ledeteksten: En gruppe mennesker som lærer om teknologi, mer spesifikt generativ kunstig intelligens.

KI bilde generert i Canva (Magic Studio™) med ledeteksten: En gruppe mennesker som lærer om teknologi, mer spesifikt generativ kunstig intelligens.

NKF digital

Har du innspill til ny nasjonal digitaliseringsstrategi?

Regjeringen har startet arbeidet med en ny nasjonal digitaliseringsstrategi. Denne skal stake ut kursen for videre digitalisering av offentlig sektor, legge bedre til rette for digitalisering i næringslivet og ta opp viktige samfunnsspørsmål, som regulering av nye teknologier som kunstig intelligens. Målet er sterkere samordning og en mer helhetlig politikk på tvers av offentlig og privat sektor.  

Kommunalteknisk sektor har en viktig stemme som fortjener å bli hørt. Det har allerede vært flere runder med innspillmøter både i offentlig og privat sektor, og man opplever et stort engasjement rundt den nye strategien. NKF mener at kommunalteknisk sektor har en sentral rolle med å bygge gode og bærekraftige samfunnstjenester for innbyggerne. Da er det viktig at sektoren har gode forutsetninger, i form av blant annet et godt regelverk, gode økonomiske rammer, digitale verktøy som spiller sammen med de nasjonale digitale felleskomponenter, samt kunnskap og kompetanse til å nyttiggjøre oss disse, for å kunne levere på krav og etterspørsel. 

 Departementet er spesielt interessert i å høre hvilke forventninger vi har til strategien.  

  • Er det drivkrefter og utviklingstrekk som vil påvirke samfunnet generelt, og som strategien bør ta høyde for?
  • Hva er de viktigste digitaliseringsutfordringene fremover?
  • Hvordan kan regjeringen bidra til å løse disse utfordringene gjennom denne strategien? Kom gjerne med konkrete forslag til tiltak.   

 Ellers stiller vi i NKF oss også disse spørsmålene: 

  • Hva tenker du er viktige forutsetninger nasjonalt for å lykkes med digitalisering av kommunaltekniske tjenester innenfor dine fagområder? 
  • Hvordan tenker du at digitalisering og ny teknologi kan bidra til å levere bedre kommunaltekniske tjenester til innbyggerne fremover?  
  • Hva ser du eventuelt som de største barrierene som må overkommes? 

Ønsker du å være med å påvirke?

NKF vil levere innspill på denne strategien på vegne av kommunalteknisk sektor. Vi tar derfor gjerne imot dine innspill, dersom du eller din kommune ønsker å være med å påvirke NKFs samlede innspillnotat. NKF samler innspill og sammenstiller notat som vi sender til KDD. 

Meld inn dine innspill til NKF før 23.11

På regjeringens side kan du også lese allerede mottatte innspill her. Endelig frist direkte til KDD er 30.11.