Horingsmote m KDD host 23

Norsk Kommunalteknisk Forening

Høringmøte nr 2: Forslag til endringer i PBL

Tirsdag 21. November kl 09-11, blir det nytt høringsmøtet om de foreslåtte endringene i plan- og bygningsloven om grunneierfinansiering, utbyggingsavtaler og annet.  

Under forrige møte fikk Departementet redegjort litt for bakgrunnen for forslaget og hva de nye bestemmelsene kan medføre for kommunen og utbygger. Tirsdagens møte vil derfor være rettet mot kommuner og den offentlige sektoren.

For at flest mulig sider av det nye lovforslaget skal bli belyst legger møteleder Kjetil Wold Henriksen opp til et møte som i hovedsak er basert på dialog og innspill fra deltakerne. 

Dersom du ikke fikk deltatt på det første åpne møtet, med innlegg fra KDD, kommentarer fra NKF, Samfunnsbedriftene og KS, kan du se opptaket her.