Avløpsrenseanlegg - Leverandørguide


BioWater Technology AS

Postboks 236, 3101 TØNSBERG

Tlf. +47 911 10600  – Fax +47 915 11815

 
Biologisk rensing av kommunalt og industrielt avløpsvann, kjemisk rensing, konsulenttjenester, forstudier og utredninger.

BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS

Tlf. 63 86 64 60,  E-post: kontakt@biovac.no   www.biovac.no

Biovac er en ledende leverandør av vann- og avløpsløsninger til offentlige og private kunder gjennom kjente merkevarer som Biovac, Haco , Fluidtec og Amiad. Med mer enn 12.000 leverte anlegg i ulik størrelse og mer enn 25.000 årlige gjennomførte servicebesøk har Biovac en unik kompetanse og erfaringsbase innen vann- og avløpsrensing.
 


 

KANSTAD MEKANISKE AS

9055 MEISTERVIK
Tlf. 77 72 26 00 – Fax 77 72 26 01
firmapost@kanstad-mek.no

www.kanstad-mek.no

Slamcontainere, massefordeling, containervekter, vogner, m.m.


KRÜGER KALDNES AS

Tel:+47 91 60 80 00 - 
Krüger Kaldnes er totalentreprenør innen vannbehandling og avløpsrensing.
Selskapet har som en del av Veolia Water Technology tilgang på et stort omfang av teknologier og prosesser.
Krüger Kaldnes dekker prosjektering av prosess, mekaniske fag, elektro og automasjon, prosjektledelse, montasje og igangkjøring.
Vi tilbyr serviceavtaler med egne kompetente servicemekanikere. Hos oss får du også rådgivning.
Be oss om tilbud på et forprosjekt eller prosessteknisk rådgivning!

Nordic Water Products AS

Avd. Vest: Idrettsvegen 144 • 5353 Straume • Norway, Tel: +47 56 31 77 30

Avd. Øst: Dølasletta 7 • 3408 Tranby • Norway, Tel: +47 66 75 21 10
Hjemmeside: www.nordicwater.no

E-post:

info.no@nordicwater.com

Leverandør av maskiner og utstyr til vann- og avløpsrensing, slambehandling.

partikkel- og væskeseparasjon, avvanning m.m. for kommuner og industri.


Meva – Sobye – DynaSand – Lamella – DynaDisc – DynaDrum – Zickert – DynaCloth


 SALSNES FILTER AS
7801 NAMSOS
Tlf. 74 27 48 60
firmapost@salsnes-filter.no
www.salsnes-filter.no

Leverandør av norskproduserte beltefiltre for primærfiltrering for alle typer kommunale renseanlegg.