Vannbehandling - Leverandørguide

Vannbehandling

AXFLOW AS

Lillakervn 10,  0283 Oslo
Tlf. 22 73 67 00 – Fax 22 73 67 80
E-post: axflow@axflow.no - www.axflow.no

BIM NORWAY AS

Postboks 12 Bragernes,

3001 Drammen

Tlf. 32 26 52 70 – Fax 32 26 52 90
postmaster@bimkrystal.no
www.bimkemi.com
Vannglass

HOH WATER TECHNOLOG

BIRGER CHRISTENSEN AS
Kunnskapen om rent vann

firmapost@bwtwater.no - www.bwtwater.no
*UV-anlegg * Automatsiler *Sjøvanns RO
*Mediafilter *Bøtgjøring *Radonfilter
*Svømmebasseng *Montering *Service


HYDRO-ELEKTRIK AS

(+47) 55 25 95 00

post@hydro-elektrik.no - www.hydrogroup.no

Markedsledende totalleverandør innen vannbehandling med ozon-biofiltrering, flerlagsfiltrering med aktivt kull og høydebasseng i rustfritt stål. Vi tilbyr prosjektledelse, montasje og igangkjøring. Kontakt oss i dag for en rådgivende prat!


Krüger Kaldnes AS

Tel:+47 91 60 80 00  

E-post: postnorway@krugerkaldnes.no - www.krugerkaldnes.no

Krüger Kaldnes er totalentreprenør innen vannbehandling og avløpsrensing.

Selskapet har som en del av Veolia Water Technology tilgang på et stort omfang av teknologier og prosesser.

Krüger Kaldnes dekker prosjektering av prosess, mekaniske fag, elektro og automasjon, prosjektledelse, montasje og igangkjøring.

Vi tilbyr serviceavtaler med egne kompetente servicemekanikere. Hos oss får du også rådgivning.

Be oss om tilbud på et forprosjekt eller prosessteknisk rådgivning!


XYLEM WATER SOLUTION NORGE AS
Stålfjæra 14 - 0975 OSLO. 3
Tlf. 22 90 16 00 - Fax 22 90 16 96
firmapost@xyleminc.com - www.xyleminc.com/no


Nordic Water Products AS

Avd. Vest: Idrettsvegen 144 • 5353 Straume • Norway, Tel: +47 56 31 77 30

Avd. Øst: Dølasletta 7 • 3408 Tranby • Norway, Tel: +47 66 75 21 10
Hjemmeside: www.nordicwater.no

E-post: info.no@nordicwater.com

 Leverandør av maskiner og utstyr til vann- og avløpsrensing, slambehandling.
partikkel- og væskeseparasjon, avvanning m.m. for kommuner og industri.

Meva – Sobye – DynaSand – Lamella – DynaDisc – DynaDrum – Zickert – DynaCloth


 NOKA AS
Skreppestadveien 50, 3261 LARVIK
Tlf. 33 18 05 30 
noka@noka.com

Krystallklart vann siden 1973!


SALSNES FILTER AS
Postboks 7800 Namsos

Tlf +47 74 27 48 60
www.salsnes-filter.no  -  firmapost@salsnes-filter.no

Leverandør av norskproduserte beltefiltre for primærfiltrering for alle typer kommunale renseanlegg.


 UNIK FILTERSYSTEM AS

+47 56 56 55 60
webmaster@unikwater.com
www.unikwater.com  

SPESIALISTER PÅ RENT VANN – TOTAL LEVERANDØR MED MER ENN 30ÅRS ERFARING

3D Design – Prosjektering – Produksjon – Montering - Oppstart – Service.

Komplette løsninger for vannverk.

UV-anlegg – Slambehandling – Tanksystemer - Høydebasseng – Trykksiler

Båndfilter – Nødkloranlegg m.m. Agentur på LIT og AMIAD


 

 
ØWRE- JOHNSEN 

Tlf. 72 59 61 00
www.owre-johnsen.no firmapost@owre-johnsen.no
Ekspert på instrumentering, pumper og automatikk, over 75 års erfaring.