Vannbehandling - Leverandørguide

Vannbehandling

AXFLOW AS

Lillakervn 10,  0283 Oslo
Tlf. 22 73 67 00 – Fax 22 73 67 80
E-post: axflow@axflow.no - www.axflow.no

BIM NORWAY AS

Postboks 12 Bragernes,

3001 Drammen

Tlf. 32 26 52 70 – Fax 32 26 52 90
postmaster@bimkrystal.no
www.bimkemi.com
Vannglass

BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS

Tlf. 63 86 64 60,  E-post: kontakt@biovac.no   www.biovac.no

Biovac er en ledende leverandør av vann- og avløpsløsninger til offentlige og private kunder gjennom kjente merkevarer som Biovac, Haco , Fluidtec og Amiad. Med mer enn 12.000 leverte anlegg i ulik størrelse og mer enn 25.000 årlige gjennomførte servicebesøk har Biovac en unik kompetanse og erfaringsbase innen vann- og avløpsrensing.
 
 

HOH WATER TECHNOLOG

BIRGER CHRISTENSEN AS
Kunnskapen om rent vann

firmapost@bwtwater.no - www.bwtwater.no
*UV-anlegg * Automatsiler *Sjøvanns RO
*Mediafilter *Bøtgjøring *Radonfilter
*Svømmebasseng *Montering *Service


HYDRO-ELEKTRIK AS
Litleåsv. 49, Pb. 46 Nyborg, 5871 Bergen
Tlf. 55 25 93 00 – Fax 55 25 93 01
www.hydro-elektrik.no
Vannbehandlingsanlegg basert på Ozon og Biofiltrering. 

KLARO RENSEANLEGG NORGE AS
Risør Næringspark - 4994 Aukland
Tlf. 37 15 68 00 – Fax 37 15 34 36
bjs@klaro.no -www.rensing.no
Renseanlegg 5 - 1000 PE. Klaro renseanlegg


Krüger Kaldnes AS

Tel:+47 91 60 80 00  

E-post: postnorway@krugerkaldnes.no - www.krugerkaldnes.no

Krüger Kaldnes er totalentreprenør innen vannbehandling og avløpsrensing.

Selskapet har som en del av Veolia Water Technology tilgang på et stort omfang av teknologier og prosesser.

Krüger Kaldnes dekker prosjektering av prosess, mekaniske fag, elektro og automasjon, prosjektledelse, montasje og igangkjøring.

Vi tilbyr serviceavtaler med egne kompetente servicemekanikere. Hos oss får du også rådgivning.

Be oss om tilbud på et forprosjekt eller prosessteknisk rådgivning!


XYLEM WATER SOLUTION NORGE AS
Stålfjæra 14 - 0975 OSLO. 3
Tlf. 22 90 16 00 - Fax 22 90 16 96
firmapost@xyleminc.com - www.xyleminc.com/no


Nordic Water Products AS

Avd. Vest: Idrettsvegen 144 • 5353 Straume • Norway, Tel: +47 56 31 77 30

Avd. Øst: Dølasletta 7 • 3408 Tranby • Norway, Tel: +47 66 75 21 10
Hjemmeside: www.nordicwater.no

E-post: info.no@nordicwater.com

 Leverandør av maskiner og utstyr til vann- og avløpsrensing, slambehandling.
partikkel- og væskeseparasjon, avvanning m.m. for kommuner og industri.

Meva – Sobye – DynaSand – Lamella – DynaDisc – DynaDrum – Zickert – DynaCloth


 NOKA AS
Skreppestadveien 50, 3261 LARVIK
Tlf. 33 18 05 30 
noka@noka.com

Krystallklart vann siden 1973!


SALSNES FILTER AS
Postboks 7800 Namsos

Tlf +47 74 27 48 60
www.salsnes-filter.no  -  firmapost@salsnes-filter.no

Leverandør av norskproduserte beltefiltre for primærfiltrering for alle typer kommunale renseanlegg.


 UNIK FILTERSYSTEM AS

+47 56 56 55 60
webmaster@unikwater.com
www.unikwater.com  

SPESIALISTER PÅ RENT VANN – TOTAL LEVERANDØR MED MER ENN 30ÅRS ERFARING

3D Design – Prosjektering – Produksjon – Montering - Oppstart – Service.

Komplette løsninger for vannverk.

UV-anlegg – Slambehandling – Tanksystemer - Høydebasseng – Trykksiler

Båndfilter – Nødkloranlegg m.m. Agentur på LIT og AMIAD


YARA NORGE AS

Drammensveien 131, 0213 Oslo

Tlf. 24 15 70 00
 
Tilbyr vannbehandlingsprodukter til avløpsanlegg og drikkevannsforsyning:
Næringsstoffer til biologiske renseanlegg             - Urea, Fosforsyre, Nutriol, mm
Mikronisert marmor for korrosjonskontroll        - ActiCarb 90 V – ME 78% 
Bekjempning av lukt og H2S i avløpsnettet           - YaraNutrioxTM
Polymerer til vann/slam seperasjon                      - SEPCO/FLOPAM

 ØWRE- JOHNSEN 

Øvre Flatåsvei 16, 7079 FLATÅSEN
Tlf. 51 90 61 30
www.owre-johnsen.no firmapost@owre-johnsen.no
Ekspert på instrumentering, pumper og automatikk, over 75 års erfaring.