Rådgivende ingeniører og arkitekter - Leverandørguide

Rådgivende ingeniører og arkitekter

 

ASPLAN VIAK AS
Postboks 24, 1300 SANDVIKA
www.asplanviak.no

Fagområder:
VAR-teknikk, bygg, elektro, veg, analyse, utredning, GIS/IKT, plan, arkitektur og landskap.
Kontorer:
Arendal, Bergen, Karasjok, Kristiansand, Kongsberg, Leikanger, Leknes, Lillehammer, Lyngdal, Molde, Risør, Skien, Sandvika, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Tønsberg, Ål og Ås.


COWI AS

Tlf. 02694 –www.cowi.no

En komplett, tverrfaglig leverandør!

Alle Vannfag, Miljø og Natur, Landskap og Arealplanlegging, Samferdsel (bane, veg og flyplasser), Avfall, Forutrenset jord, Byggerier, Industri og Energi.

Kontorer over hele landet


Hjellnes Consult as

Postboks 91, Manglerud, 0612 OSLO
Tlf. 22 57 48 00 – Fax 22 19 05 38
www.hjellnesconsult.no
Samferdsel, vann og avløp, avfall, miljø, samferdsel, areal, og byplan,
3D, landskapsarkitektur, utredning, bruer, bygg, elektro, vvs, energi.

 


INGENIØRTJENESTEN A/S

4994 Auland

tlF: 37 15 56 80 - Fax 37 15 34 36
 • Vann og avløp
 • Søknad
 • Prosjektering

 


RAMBØLL NORGE AS
Engebrets vei 5, 0213 Oslo
Tlf. 22 51 80 00 - www.ramboll.no

24 kontorsteder spredt over hele Norge.

Tilbyr komplett, tverrfaglig rådgivning innen hele verdikjeden, fra planlegging og design til drift  og vedlikehold.

 • Vann og miljøteknikk
 • Landskapsarkitektur
 • Trafikk
 • Samferdsel
 • Prosjektledelse
 • Avfall og renovasjon
 • VVS
 • Elektro
 • Bygg og design
 • Geoteknikk og ingeniørgeologi
 • Arkitektur, arealplanlegging og analyse

RESIPIENTANALYSE AS

Råtun 24E, 5239 RÅDAL
Tlf. 42 23 17 79  
post@raas.no - www.raas.no
Spesialistfirma: Miljørådgjeving 1. Resipientgransking 2. Straummåling 3. CTD med oksygen og algemåling 4. Marinbiologisk fagvurdering 5. Risikovurdering av forureining

SAFE CONTROL AS

N-4993 Sundebru 
Tlf. 417 24 000 – www.safecontrol.no
 
Bruer og kaier: Tilstandskontroller / Bruksklasseberegninger / Reparasjonsbeskrivelser / Prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter / Prosjektbistand