Pumper og pumpesystemer - Leverandørguide

Pumper og pumpesystemer

AXFLOW AS
Lillakervn 10,  0283 Oslo
Tlf. 22 73 67 00 – Fax 22 73 67 80
E-post:axflow@axflow.no -www.axflow.no


Fuglesangs AS

Caspar Storms vei 21

0664 Oslo

 

www.fuglesangs.no

office@fuglesangs.no

Tlf 22 54 20 00

 

Fuglesangs leverer alt av pumper for drikkevann og slam.

Pumpereparasjon og service på alle merker.

 

Vi optimaliserer gamle pumper og reduserer strømutgiftene med opptil 25%!.

Rask overflatebehandling av pumpekummer i betong.


KSB Norge AS

Tel: 96900900firmapost@ksb.com

www.ksb.com/ksb-no

Pumper – ventiler – service


SKANDINAVISK KOMMUNALTEKNIKK AS
Tlf. +47 94 00 88 01
www.sktnorge.no
Markedsleder på trykkavløp til boliger og fritidsbebyggelse.


Xylem Water Solutions Norge AS
Stålfjæra 14 - 0975 OSLO. 3
Tlf. 22 90 16 00 - Fax 22 90 16 96
firmapost@xyleminc.com www.xyleminc.com/no

 


ØWRE-JOHNSEN as

Øvre Flatåsvei 16, 7079 FLATÅSEN
Tlf. 51 90 61 30
www.owre-johnsen.no firmapost@owre-johnsen.no
Ekspert på pumper og automatikk, over 60 års erfaring.