Marina og flytebrygger - Leverandørguide

Marina og flytebrygger

VIK ØRSTA AS - www.vikorsta.no

T: 70 04 70 00 - firmapost@vikorsta.no

Leverandøren som har levert flest båtplasser i Norge, og er i dag markedsleder på flytebrygger,

marinaanlegg og bølgedempere.