HMS - Leverandørguide

HMS

Yara Norge AS
Drammensveien 131, 0213 Oslo
Tlf. 24 15 70 00
 
Tilbyr komplette løsninger for å hindre og bekjempe toksisk gass og lukt:
HMS-Rådgivning, H2S-kartlegging, YaraNutrioxTM konsept, Biofilter, Kullfilter, UV,
Ozon-anlegg, Vasketårn, m.m.

TESS as

Landsomfattende – 24 timers service

Tlf  32 84 40 00

tess@tess.nowww.tess.no