FDV - Forvaltning, drift og vedlikehold - Leverandørguide

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

 

INTERFIL AS

Tlf: +47 902 70 077

post@interfil.no- www.interfil.no

 

 


KJELDSBERG EIENDOMSFORVALTNING AS

Tlf: +47 458 59000

 


VITEC PLANIA AS

Tlf: +47 51 95 90 90

post@plania.no  - www.vitec-plania.com

FDV-systemet Plania for effektiv forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, eiendom og produksjonsutstyr.