Introduksjonskurs i NKF Prosjekthjelper: Webinar på forespørsel

Introduksjonskurs for registrerte kommuner/virksomheter

Dette kurset er for deg som har bestilt/registrert bruker av NKF Prosjekthjelper.  

Gjennom Introduksjonskurset vil du bli bedre kjent med verktøyet, hvordan dette kan brukes og hvilke muligheter det gir dere.

Det blir også tid til spørsmål og svar.

Kurset blir gjennomført via Microsoft Teams, og du får som registrert bruker av verktøyet lenke til møtet i bekreftelses-eposten.

Kurset er gratis for de kommunene som har bestilt verktøyet i perioden med introduksjonspris.

Vi arrangerer webinaret på forespørsel - ta kontakt!

Ønsker du at vi arrangerer kurset, så hører vi gjerne fra deg. Kontakt: prosjekthjelper@kommunalteknikk.no