På Utsira bor det omlag 200 innbyggere. Foto: Utsira kommune

På Utsira bor det omlag 200 innbyggere. Foto: Utsira kommune

Norsk Kommunalteknisk Forening

Nær saksbehandling i Norges minste kommune

I Norges minste kommune, Utsira, bor det rett i overkant av 200 innbyggere. På den lille øya utenfor Haugesund er spesialrådgiver Damian Bådsvik nå ansvarlig for nesten hele plan- og byggesaksforvaltningen. – For meg er det mindre arbeid å yte ekstra service tidlig for innbyggerne i byggesaker. Det får vi tilbake i gode byggesaksprosesser og mindre interessekonflikter.

Damian Bådsvik er spesialrådgiver i Utsira kommune. Foto: Utsira kommune
Damian Bådsvik er spesialrådgiver i Utsira kommune. Foto: Utsira kommune

Som mange andre distriktskommuner møter også Utsira nå demografiske utfordringer. Den lille øy-kommunen har en godt voksen, forholdsvis høyt utdannet og dugnadsorientert lokalbefolkning.

Men selv en ressurssterk befolkning, har nødvendigvis ikke høy kompetanse om Plan- og bygningsloven. Selv om saksmengden er beskjeden, så havner nå alle typer plan- byggesaker på samme skrivebord i kommunen.  

– Vi behandler ca. 10 byggesaker i året, og trenden er økende med forberedelse til utbyggingen av havvindprosjektet Utsira Nord og etablering av et stort landbasert akvakulturanlegg som de største driverne, forteller spesialrådgiver Damian Bådsvik.  

På Utsira behandler Bådsvik byggesaker, utarbeider planer, fører matrikkel, lager rapporter og strategier, og er redaktør i det kommunale magasinet Siralappen. – Vi er så få i administrasjonen at alle må ha mange hatter og være åpne for nye oppgaver. Selv om det er nok å henge fingrene i mener han at man har anledning til å være mer personlig og strekke seg litt lenger i kundeveiledning i en liten kommune.  

– Jeg pleier for eksempel ikke å sende mangelbrev, men jeg treffer søkerne og forklarer hva som mangler med søknaden deres. Så hjelper vi dem, så langt det går. 

Bådsvik forklarer at det er god grunn til dette. Han har erfaring fra både Hå, Vang og Bømlo kommuner der han har praktisert løsningsorientert og nær saksbehandling.  

– For meg er det mindre arbeid å yte ekstra service. I en liten kommune bør man være serviceminded og tenke litt annerledes.  

En ja-lov

Bådsvik forklarer at plan- og bygningsloven skal være en ja-lov.   

– Kommunen stiller seg jo positiv så lenge det ikke foreligger noe som tilsier at vi skal si nei. Dersom man bruker regelverket og kompetansen på en smart måte, kan man få til nesten hva som helst, forteller Bådsvik og presiserer at selv om man skal ha en serviceminded innstilling, så skal man ikke være ukritisk.   

– Selv om man aktivt jobber i rådgivnings- og veiledningsrollen, betyr ikke det at man skal være positiv til alt.   

Utsira-rådgiveren mener at man som saksbehandler må ta inn over seg hva slags kompetanse innbyggerne har og bistå dem der man kan.  

– I en tid der det er økonomisk trangt for mange, kan det kan spare innbyggerne for mye penger at saksbehandlerne kommer tidlig i god dialog med tiltakshaver og ansvarlig søker. 

– Hvis søker bruker en privat konsulent, kan dårlig dialog bli dyrt fordi det går for mange timer i å rette opp og få søknadene fullstendige. 

Bådsvik mener at Universell utforming handler ikke bare om klarspråk. – Å gjøre prosessen forståelig for alle parter er en stor del av jobben, og da må man være løsningsorientert, avslutter han.  

Bådsvik peker på at løsnings- og veiledningsorientert saksbehandling kan:  

  • Ta ned saksbehandlingstiden  
  • Bedre statistikken
  • Bedre omdømmet til kommunen 

Damian tar turen til Tromsøkonferansen i mars - blir du også med?

Tromsøkonferansen 2024.png