KI-generert illustrasjon, prompt: An illustration for

KI-generert illustrasjon, prompt: An illustration for 'Revision of Example Collection_ Measures in Existing Buildings'.

NKF byggesak

Oppdaterer veilederen for tiltak i eksisterende bygg

Endringer i plan- og bygningsloven fra 2023 forenkler ombygging og rehabilitering og kommuner kan nå gi unntak fra byggtekniske krav og oppmuntre til smartere bruk av bygningsmassen. Dette gir fleksibilitet for prosjekterende, og fremmer løsninger for tryggere, mer bærekraftige bygninger.

Jon Adler Torp er rådgiver i NKF byggesak.
Jon Adler Torp er rådgiver i NKF byggesak.

Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent 4,2 millioner bygninger og representerer en av våre største verdier. 70-80 % av de bygningene som vil bli brukt i 2050 er bygget. Bruk og ombruk av den eldre bygningsmassen framfor rivning og bygging av nytt, er viktig miljøvern og et av de viktigste momentene for å nå klimamålene.

– 1. januar 2023 ble det gjort forenklinger i lovverket for at det skulle bli et enklere og klarere regelverk for tiltak på eksisterende byggverk. Hovedmålet med lovendringene er mer effektiv utnyttelse av bygningsmassen, forteller rådgiver i NKF byggesak, Jon Adler Torp.

Hovedmålet med lovendringene er mer effektiv utnyttelse av bygningsmassen.

– Det er per dags dato ikke utgitt noen vesentlig informasjon eller veileder om hvordan hverken søker og kommune skal forholde seg til de nye bestemmelsene, forteller Torp.

Sammenfaller ikke lenger med lovens intensjon

Denne vinteren har NKF sammen med en rekke samarbeidspartnere og fagpersoner begynt arbeidet med revidering og oppdatering av eksemplene. Eksempelsamlingen for tiltak i eksisterende bygg ble første gang utgitt i 2015 og har siden den gang blitt ett av NKFs mest brukte hjelpemidler.

– Arbeidet som er satt i gang tar utgangspunkt i den eksisterende veilederen for tiltak i eksisterende bygg, veilederen er av god kvalitet, men sammenfaller ikke lenger 100% med lovens intensjon.

Rådgiveren forteller at både prosjekterende, ansvarlig søkere, utbyggere og kommunale saksbehandlere har hatt godt utbytte av tidligere versjoner av eksempelsamlingen.

– Hensikten er å gjøre det lettere for søker og kommune å forstå de nye reglene som skal gjøre søknadsprosessen mer forutsigbar for bygningseieren, og at kommunens behandling av byggesaken vil gå raskere, avslutter han.

Under Tromsøkonfransen vil NKFs prosjektledere Elisabeth Kynbråten og Bjørg Kristin Langnes presentere de første ferdigstilte eksemplene. 

Her finner du program og påmelding til vårens høydepunkt innen plan og byggesak.

Tromsøkonferansen 2024.png