NKF veg og park / NKF bygg og eiendom

Oppretter tverrfaglig felleskap for anleggsprosjekter

– Vi har sett at det mangler en god erfaringsarena for kommunale bygge-, anleggs- og infrastrukturprosjekter, så nå starter vi et nettverk som har byggherrerollen i fokus, forteller seniorrådgiver i NKF, Iren Meli Lundby. Hun har nå fått med seg både Fredrikstad og Stavanger kommune og søker flere som ønsker å dele erfaringer.

Seniorrådgiver i NKF, Iren Meli Lundby. Foto: Chris Caspersen
Seniorrådgiver i NKF, Iren Meli Lundby. Foto: Chris Caspersen

Nettverket skal være for erfaringsdeling mellom avdelingsledere på anleggssiden, med fokus på rollen som byggherre. – Vi skal prate om planlegging og involvering, prosjektstyring, anskaffelser, gjennomføring og overlevering, forteller Lundby.0

Første samling i nettverket er 8. februar. Aktuelle problemstillinger for nettverket er tverrfaglig samarbeid i anleggsanskaffelser, nye miljøkrav og så videre.

For å være med i nettverket melder du deg inn her.

Dersom du trenger mer informasjon kan du ta kontakt med seniorrådgiver i NKF, Iren M. Lundby.